اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50بستر معتادین خیرخانه

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

{وزارت صحت عامه } از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50بستر معتادین خیرخانه تحت ریفرینس نمبر MOPH/DDR/1400 /NCB/-008 اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان  در حافظه یا فلش دسک از مدیریت عمومی پذیرش وزارت صحت عامه ویا ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده , آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته ، ازتاریخ نشراعلان الی ساعت {10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه تاریخ18/09/1399} به اطاق آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات واقع دهن دروازه دست راست، تعمیر یک منزله جوار آرشیف تدارکات وزارت صحت عامه چهاراهی شهید احمد شاه مسعود, کابل، افغانستان ارائه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر  بصورت {تضمین بانکی به مبلغ 17,000 هفده هزار افغانی } بوده و جلسه آفرگشایی بروز سه شنبه  تاریخ 18/09/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهردر اطاق آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات دهن دروازه دست راست، تعمیر یک منزله جوار آرشیف تدارکات وزارت صحت عامه چهاراهی شهید احمد شاه مسعود, کابل، افغانستان وزارت صحت عامه تدویر میگردد.

Documents

شرطنامه تعمیر 50 بستر معتادین خیرخانه

More tenders

Sat, Dec 05 2020 4:39 PM Kabul
Background image

Procurement Announcement; (One-Envelope Bidding Process), Reduce maternal and Child Mortality Project (RMCM)

Invitation for Bids

(One-Envelope Bidding Process)

Reduce maternal and Child Mortality Project (RMCM)

Loan No./Credit No./ Grant No.: _370877

Contract Title: Procurement of . . .

Sun, Oct 25 2020 7:08 AM Kabul
Background image

Procurement Announcement; Call for Expression of Interest (C-EOI) for Comprehensive EPI Coverage Survey 2021

Directorate of Procurement

Grants and Service Contracts Management Unit

 

Call for Expression of Interest (C-EOI) for

Comprehensive EPI Coverage Survey 2021

National Competitive . . .

Wed, Sep 09 2020 2:38 PM Kabul
Background image

Procurement Announcement: Bidding opportunity of Comprehensive EPI Coverage Survey 2021

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

Directorate of Procurement

Grants and Service Contracts Management Unit

 

Call for Expression of Interest (C-EOI) for

Com . . .

Back to tenders