اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک فلم های اکسری و مایع فلم شویی شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

{ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارک فلم های اکسری و مایع فلم شویی) تحت ریفرنس نمبر {MOPH/WAKH/NCB/1400/G011} اشتراک نموده و یک نقل کاپی از  شرطنامه مربوط را از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان  بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  3:00 ) بعد از ظهر روز { سه شنبه} مؤرخ {7/11/1399} به {شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان } تسلیم نمایند .

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی} به مبلغ59850 {پنجاه نو هزارو هشتصدو پنجاه  افغانی} بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ 8/11/1399  روز چهارشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر { در اطاق کنفرانس روم شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان } تدویر میگــــــــــــــــــــــــردد.

Documents

شرطنامه فلم های اکسری 1400

More tenders

Sat, Dec 05 2020 4:39 PM Kabul
Background image

Procurement Announcement; (One-Envelope Bidding Process), Reduce maternal and Child Mortality Project (RMCM)

Invitation for Bids

(One-Envelope Bidding Process)

Reduce maternal and Child Mortality Project (RMCM)

Loan No./Credit No./ Grant No.: _370877

Contract Title: Procurement of . . .

Sun, Oct 25 2020 7:08 AM Kabul
Background image

Procurement Announcement; Call for Expression of Interest (C-EOI) for Comprehensive EPI Coverage Survey 2021

Directorate of Procurement

Grants and Service Contracts Management Unit

 

Call for Expression of Interest (C-EOI) for

Comprehensive EPI Coverage Survey 2021

National Competitive . . .

Wed, Sep 09 2020 2:38 PM Kabul
Background image

Procurement Announcement: Bidding opportunity of Comprehensive EPI Coverage Survey 2021

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

Directorate of Procurement

Grants and Service Contracts Management Unit

 

Call for Expression of Interest (C-EOI) for

Com . . .

Back to tenders