اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ۶۴ قلم تجهیزات طبی مورد ضرورت شفاخانه حوزوی ۶۰۰ بستر میرویس و ریاست صحت عامه ولایت کندهار

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره داوطلبی: NPA/MoPH/1400/G-2619/NCB

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۶۴ قلم تجهیزات طبی مورد ضرورت شفاخانه حوزوی ۶۰۰ بستر میرویس و ریاست صحت عامه ولایت کندهار با شماره داوطلبی: NPA/MoPH/1400/G-2619/NCB اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را از ویب سایتهای {https://tenders.ageops.net/} و {https://www.npa.gov.af} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 15 جوزا 1400 به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشائی واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ 1,500,000 یک میلیون و پنجصد هزار افغانی میباشد. جلسه قبل از داوطلبی به ساعت 10:00 ق.ظـ مورخ 1 جوزا 1400 در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونیت مسلکی، ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها، آمریت سکتور اقتصاد، معارف، صحت و زراعت، منزل دوم و جلسه آفرگشایی ساعت 10:00 قبل از ظهر بتاریخ 15 جوزا 1400 در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشائی، منزل اول، تالار جلسات واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان تدویر می یابد.

More tenders

Thu, Apr 29 2021 2:41 PM Kabul
Background image

INVITATION FOR BIDS; Procurement of Medical Equipment ( 6 ) Lots

Procurement Entities

National Procurement Authority (NPA) on Behalf of

Ministry of Public Health (MoPH), Islamic Republic of Afghanistan

F . . .

Mon, Apr 12 2021 4:10 PM کابل/Kabul
Background image

Announcement FOR BIDDING: Procurement of Equipment and Installation of Central Oxygen Plant, Suction and Medical Air

Announcement FOR BIDDING

The Ministry of Public Health, now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for:

Procurement Entities

Ministry of publ . . .

Sat, Dec 05 2020 4:39 PM Kabul
Background image

Procurement Announcement; (One-Envelope Bidding Process), Reduce maternal and Child Mortality Project (RMCM)

Invitation for Bids

(One-Envelope Bidding Process)

Reduce maternal and Child Mortality Project (RMCM)

Loan No./Credit No./ Grant No.: _370877

Contract Title: Procurement of . . .

Back to tenders