اعلان تصمیم اعطای قرارداد ترمیم سیستم برق و هنگرهای آمریت ستاک مرکزی

akbari_admin
اعلان تصمیم اعطای قرارداد ترمیم سیستم برق و هنگرهای آمریت ستاک مرکزی

Publish Date

Closing Date

Location کابل - افغانستان

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت صحت عامه در نظر دارد، قرارداد (پروژه ترمیمات سیستم برق و هنگرها آمریت ستاک مرکزی با نمبر تشخیصه MOPH/CON/NCB/1401/W-01) را با (شرکت ساختمانی و سرکسازی وارک دلپوری) دارنده جواز نمبر D-26484  آدرس: سرک قومندانی صبری مارکیت، مرکز خوست، خوست را به قیمت ابتدائی مبلغ (572,824 پنج صد و هفتاد و دو هزار و هشت صد و بیست و چهار افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه، وزیر محمد اکبر خان، کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، منعقد نخواهد شد.

More tenders

Wed, Jun 16 2021 4:14 PM Kabul
Background image

Procurement of 73 Item Medical Equipment for Indira Gandhi Child Hospital Contract ID: MOPH/RMCM/1400/ICB/G-01

Announcement FOR BIDDING

Date: 2021/06/16

To: Arman-e-Mili Daily NEWS PAPER

The Ministry of Public Health, now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for:

Proc . . .

Sat, May 22 2021 3:29 PM کابل/Kabul
Background image

Provincial Technical Officer DRP Khost Technical Orthopaedic Centre

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Job Announcement

Vacancy Number:                              Provincial Technical khost

Post Title . . .

Back to tenders