اطلاعیه ریاست عمومی اکمال تخصص !

rasooli_admin
MOPH

ثبت نام امتحان ترینری:

قرار است امتحان ترینری جهت جذب ترینران رشته های مختلف برنامه اکمال تخصص اخذ گردد. بناءً کاندیدان محترم واجد شرایط مطابق رهنمود از لینک انترنیتی ذیل به شکل انلاین ثبت نام نمایند.

نوت: کاندیدان موفق با درنظرداشت بلندترین نمره که در امتحان اخذ نموده اند به انتخاب خود شان به بست های خالی شفاخانه ها معرفی خواهند شد.

کاندیدان محترم می توانند جدول بست های کمبود و هم چنان ربفرنس امتحان را که قبلاً به تاریخ ۱۵/۱۰/۱۴۴۴در سایت وزارت صحت عامه نشر گردیده بود نیز مشاهده نمایند.

رهنمود ثبت نام:

  • از سایت وزارت صحت عامه با استفاده از لینک (https://forms.gle/6jmF8h2zxs81eM7R7) وارد سیستم ثبت نام شوید.
  • تکمیل تمام بخش ها ضروری می باشد.
  • عکس ۴*۳ سایز پاسپورت با زمینه سفید که مبین چهره فعلی شما باشد.
  • سکن کاپی تمام اسناد بصورت واضح و روشن.
  • انتخاب مطابق رشته تخصصی صورت گیرد.

شرایط شمولیت در امتحان ترینری:

  1. داشتن سند فراغت از برنامه تخصص.
  2. تکمیل نکردن سن ۴۵ سالگی.
  3. داشتن ۸۵٪ نمرات از دوره تخصص و دفاع مونوگراف.
  4. سپری نمودن موفقانه امتحانات دوره تخصص و مونوگراف (رساله علمی-تحقیقی) در چانس اول.

نوت: در صورت ضرورت از طریق شماره واتساپ (7078820963) در تماس شده و حل مشکل نمایند.

ریفرنس امتحان ترینری برنامه اکمال تخصص سال ۱۴۴۴ هجری ق مطابق ۱۴۰۲ هجری ش

Latest announcements

Wed, May 22 2024 9:18 AM
Background image

Notice of Mobile Health Camps for Eye Care by the Ministry of Public Health

The Ministry of Public Health is pleased to announce the launch of a project aimed at establishing and equipping mobile health camps to provide essential eye care services in remote and . . .

Mon, Apr 29 2024 11:01 AM
Background image

The national campaign for polio

The national campaign for polio immunization was initiated today throughout the country

Wed, Feb 21 2024 10:17 AM
Background image

Announcement of the General Directorate of Human Resources!

Distribution of appointment times for the most doctoral candidates including the year 1403 batches

Back to announcements