محافظ/صفاکار

akbari_admin
شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۳ - ۱۲:۷

Publish Date

Closing Date

Location

پکتیا - افغانستان

لایحه وظایف محافظ/صفاکار ( پکتیا )

تاریخ اعلان :      2022/12/24

تاریخ ختم اعلان : 2023/01/03

هدف:

وظایف خدماتی جهت تنظیم نمودن مراجعین وارسی از طرف تعمیر اداره مربوطه

مکلفیت ها و مسولیت های وظیفوی:.

 • کنترول وتنظیم نمودن تمام مراجعین که به اداره مراجعه مینمایند.
 • وارسی و مراقبت از اطراف محوله اداره مربوطه.
 • پابندی به حاضری و محل که وظیفه اجرا مینماید.
 • بازرسی از مراجعین که به کدام مقصد به اداره مراجعه مینمایند.
 • اجرای وظیفه محافظتی در هنگام نوکریوالی شب.
 •  پاکاري وشستن اطاق هاودفتر دهليز هاو محوطه بصورت متواتر درصورت مشاهده کثافات ويا آلوده گي نه به اساس تقسيم اوقات
 • پاک کاري ومراقبت از اموال واجناس اداره طبق دستور ورهنمود
 • گزارش واقعات غير مترقبه به مدير اداري يا ساير هيات رهبري اداره  به زودي ممکن
 • کمک در قسمت بارگيري وتخليه لوازم و مواد این اداره 
 • سوختاندن و يا انتقال دادن مواد فاضله و باطله به اساس هدايت مديراداري مطابق به رهنمود اجراات در قسمت مواد فاضله
 • مراعات نمودن جدي تمام شرايط نظافت
 • مراعات پاليسي محافطت شخصي و محيطي
 • ايفاي هر وظيفة ديگر مطابق به دستور رئیس اداری  سپرده میشود.

مواصفات:

 • داشتن تابعیت افغانستان
 • قدرت افهام و تفهیم به زبان های مروج در محل
 • توانايي حداقل خواندن ونوشتن راداشته باشد
 • صادق، راستکار و قابل اعتماد
 • تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه

Submission Guidelines:

 

(I)           Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 

ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 

• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.

• The Contact Person at Human Resources is: HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422

• 

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process.

Submission Emails:
mophgdhr1444@gmail.com