واکسيناتورزنانه

akbari_admin
چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۲:۲۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه        : واکسيناتورزنانه

وزارت ویااداره      : وزارت صحت عامه

موقعیت               : کابل سرک دار الامان

ریاست                : شفاخانه استقلال

کود                    : ، ۱۴۸،

بست                  : 6

گزارش به : سرطبیب

گزارش از : ندارد

هدف وظیفه : عرضه خدمات با کیفیت معافيت کتلوي در ساحه تحت پوشش شفاخانه براي نفوس مورد هدف

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتيب پلان کاري براي مرکز ثابت واکسين مطابق رهنمود و ترتیب پلان کاری اوتريچ (در صورت ضرورت).
 2. تطبیق واکسین به گروپ مورد هدف نظر به پلان تعیین شده.
 3. تدویر کمپاین های واکسين مطابق تقسيم اوقات تهيه شده
 4. تدویر جلسات تعليمات صحي در مورد پروگرام معافيت کتلوي, اسهالات, امراض تنفسي و تغذي به مراجعین
 5. مسول ذخيره ونگهداري واکسين و ديگر وسايل واکسين مطابق رهنمود
 6. حفظ زنجيره سرد واکسين ها.
 7. تهيه لست درخواستي براي واکسين و ديگر سامان آلات واکسين و ارسال آن به رياست شفاخانه مربوطه.
 8. تهيه و ترتيب پلان عملياتي برای روز های ملی واکسین و تدویر تریننگ هاي روز هاي ملي واکسين براي رضاکاران و اشتراک فعال در روز هاي ملي واکسيناسيون
 9. تهيه لست موجودي تيم واکسين بطور سالانه.
 10. اشتراک وسهولت بخشيدن در جلسات واکسین کارکنان صحي جامعه
 11. جمع آوري و توحيد راپور فعاليت هاي تيم واکسين و ارسال آن به طور ماهوار به رياست شفاخانه مربوطه .
 12.  مراعات و تطببق ستندرد هاي معرفي شده بخصوص وقايه انتان
 13. انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه که ازطرف اداره شفاخانه سپرده ميشود.

مواصفات

  • درجه تحصیل : فارغ التحصيل صنف دوازدهم

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی فوق بکلوریا در در رشته: (لابراتوار) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و  یا خارج از کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:   نیاز ندارد

مهارت­‌های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپوتری دربرنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر واقع سرک سیزدهم وزیر محمداکبرخان الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.