متخصص داخله

Panah_moph
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۲:۱۷

Publish Date

Closing Date

Location

کابل/Kabul

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه  الحاج سناتور جنت گل خان تره خیل کوچی 1 تن  با شرايط ذيل اتسخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه:   متخصص داخله

وزارت/اداره:    وزارت صحت عامه    

ولایت:            کابل

بست:             5

تعداد بست:     1 بست

گزارش به:    سرطبيب شفاخانه

نمبر پست:    1

گزارش از:    ندارد

تاریخ اعلان: 2019/10/15

تاریخ ختم:    2019/10/29

معيارات لازم شموليت:

شايستگي ها:

 •  فارغ فاکولته طب از يکي از فاکولته هاي معتبر طبی کشور
 • داشتن سند تخصص در بخش داخله
 • داراي مهارت کافي مسلکي و مشوره و آموزش مريضان و مراجعين مربوطه
 • داشتن شخصيت نيک ، مهربان وصادق
 • داشتن حداقل 2 سال تجربه کاري

هدف ايجاد سمت :

 • تشخيص احتمالي و به وقت، تداوي وتعقيب مريضان داخل وخارج بستر بشمول رجعت دهي مناسب به  متخصصين رشته مربوطه ميباشد
 • هماهنگي در رجعت دهي به کلينک هاي اساسي و کلينک هاي جامع

مسؤوليتها، وسعت و بعد کاري:

 تشخيص احتمالي(ابتدايي) و تداوي مريضان که به شفاخانه حضور ميابند و بصورت عمومي اجراي مراقبت هاي شفاخانه مطابق به اولويت هاي که در مجوعه خدمات اساسي شفاخانه يي منعکس گرديده است

 1.  داراي شايستگي کافي در  تطبيق مجموعه اساسي خدمات صحي براي شفاخانه ها(EPHS)  و انجام  وظايف  مطابق لايحه و مقررات شفاخانه
 2.  اخذ و نوشتن تاريخچه مريضان و ارائه اسناد کتبي معاينات فزيکي،  لابراتواري، و راديولوژي مطابق رهنمود و فارم هاي مربوطه
 3.  مشوره لازم و آموزش مرتبط به مريضي ومشکلات صحي مريضان ومراجعين مربوطه و ترويج معلومات صحي وقايوي ، ضروري ومهم  (Preventive & Promotion)
 4. ترتيب ، تهيه و پيشکش نمودن لکچرهاي علمي و مسلکي مطابق تقسيم اوقات معينه در سمينار ها وورکشاپ ها
 5. اشتراک فعال در طرح وتطبيق پروگرام هاي آموزشي (ترننگ داخل خدمت ) مختلف  داخل وخارج شفاخانه
 6. آموزش دانش وآگاهي هاي جديد  و ممارست آن مطابق رهنما هاي ملي
 7. آماده گي وتوانائي در پاسخدهي  واقعات عاجل در شفاخانه وخارج از شفاخانه
 8. اجراي وظايف ديگري که از طرف اداره شفاخانه سپرده ميشود.اين وظايف ممکن در داخل  OPD و يا در بخش هاي ديگر شفاخانه باشد)
 9. اجراي نوکريوالي در سرويس مربوطه  و سرويس عاجل مطابق لست تهيه شده از طرف اداره شفاخانه  
 10. برخورد نيک و دوستانه با مريضان و مراجعين
 11. مراعات نمودن يونيفورم طبي  در او قات کاري در داخل شفاخانه
 12. تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه
 13. اشتراک فعال در ارزيابي ربع وار ستندرد هاي تعين شده وتهيه پلان کاري

  نتائج کاري خاص بعد از 12 ماه:

 • نورم ها و رهنمود هاي تداوي رعايت گرديده است.
 • اجراآت مقتضي در امور محوله و خدمات لازم براي مريضان صورت گرفته است

شاخص هاي کاري

 •  (100 %)در پروگرام هاي  تربيوي که توسط اداره شفاخانه معرفي گرديده اشتراک نموده است
 • (100%)معلومات مربوطه صحي درفورم هاي سيستم معلومات صحي رسانيده شده باشد
 • (100%)مريضان رجعت داده شده به قدمه هاي ديگر صحي روي فارم رجعت دهي معرفي گرديده است
 • (100%)تاريخچه و سير مريضي مريضان بسترشده درج دوسيه بوده وبخوردهاي لازمه طبق مربوطه ياداشت شده است
 • در نوکريوالي هاي خود مطابق جدول نوکريوالي حاضر بوده است .

 روش ارزيابي:

ارزيابي توسط رئيس شفاخانه در ختم شش ماه  اول مقرري وبعدآ بصورت سالانه  بر اساس معيار هاي موجود در جداول ارزيابي صورت مي گيرد.                                                                                               

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.
1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.
2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).
If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:
A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 
ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries
ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 
B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)
(II)
• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 
• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.
• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Ahmad Nawid Barekzai, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-707777734
Note: Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Ahmad Nawid Barekzai ) for confirmation.
• No CVs will be accepted after the closing date.
• Any persuade will be threat as disqualification.
• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.
• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

The test and interview will be taken from the following references

Submission Email: gdhr.moph2019@gmail.com