اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر وارد آی سی یو شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر وارد آی سی یو شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا با نمبر تشخیصیه ((MOPH/CON/W-17/1398/NCB را به شـرکت ساختمانی رحمان رضا دارنده جواز نمبر (D-02-351) محل اصلی تجارت رنگ ریزی کوچه باجا وزیر مارکیت، شهر جلال آباد، مرکز ننگرهار، جلال آباد، ننگرهار به قیمت مجموعی مبلغ (21,881,368.35 بیست و یک میلیون و هشتصد و هشتاد و یک هزار و سه صد و شصت و هشت اعشاریه سی و پنج) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر اکبر خان، کابل افغانستان وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.