اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی کرایه گیری سه عراده واسطه نقلیه برای اداره ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/NMHRA/NCB/1399/NCS-02

اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید که در پروسه داوطلبی کرایه گیری سه عراده واسطه نقلیه برای اداره ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از مدیریت تدارکات این اداره واقع سرک شش شیر پور از منزل تهکوی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز   دو شنبه تاریخ 27/ 08 /1398 به تالار کنفرانس های این اداره واقع منزل تهکوی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 40,000 چهل هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز دوشنبه مورخ  27 /عقرب/ 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار کنفرانس های این اداره تدویر می گردد.