اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قراداد 14 قلم تیل وروغنیات شفاخانه رابعه بلخی

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شفاخانه رابعه بلخی به تاریخ 15/6/1399 داوطلبی بازملی را جهت تهیه وتدارک (14 قلم تیل و روغنیات) که داری نمبر شناسائی MOPH/RBH/1399/NCB/G003 میباشد، راه اندازی نموده بود. در نتیجه ارزیابی که از آفر ها صورت گرفت شرکت وحدت رضایان به قیمت مجموعی مبلغ (1742993.6) افغانی به حیث شرکت برنده ارزیابی گردیده است.

شفاخانه رابعه بلخی ازتمام اشخاص و افراد تقاضابه عمل می‌آورد تا در صورت اعتراض در مورد شرکت یاد شده الی 7 یوم بعد از نشر اعلان به ریاست شفاخانه رابعه بلخی تشریف آورده و مشکلات واعتراض خویش را کتبا" ارایه نماید.

آدرس: شفاخانه رابعه بلخی ،فروشگاه ،مقابل هوتل کابل سرینا کابل افغانستان