مستحضر

Panah_moph
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۶:۲۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

  جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان ۱۷ جوزا ۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست  خدمات طب عدلی )(1 ) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مستحضر

بست:

7

وزارت یا اداره:

وزرات صحت عامه

بخش مربوطه:

ریاست خدمات طب عدلی

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

1

گزارشده به:

مدیریت اتوپسی

گزارش گیراز:

ندارد

کد:

۰۶۴

تاریخ بازنگری:

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه : پیشبرد امور مربوط به جسد خانه ریاست خدمات طب عدلی.

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

  • پاک کاری تمام وسایل جراحی مربوط به جسد خانه.
  • پاک کاری و صفائی جسد خانه.
  • تهیه اجناس برای صفائی و پاک کاری جسد خانه.
  • به دسترس قرار دادن وسایل جراحی در وقت جراحی به تیم جراحی.
  • حفظ اسرار اداره.

وظایف مدیریتی:

  • ارائه گزارش شفاهی از اجراآت مربوطه بمنظور مطلع ساختن آمر مستقیم و آمرین ذیصلاح.
  • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتسپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:  نیاز ندارد.

تجربه کاری: نیاز ندارد.

مهارت‌های لازم: توانایی انجام وظیفه را داشته باشد.

 

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰ روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویب  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵- بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1401@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.