محافظ (گارد)

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۴:۱۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

 

عنوان وظیفه                    :  محافظ ( گارد )

وزارت / اداره                  :  وزارت صحت عامه

ریاست/دیپارتمنت  :  (معینیت امور مالی و اداری)

گزارش به                       :  مدیریت اداری معینیت امور مالی و اداری / پروژه مربوطه

معاش                             :  به اساس نورم معاشاتی NTA (H Grade)

جنسیت                           : ذکور/ اناث

تعداد پست                        : 1

موقعیت وظیفوی               : مرکز وزارت صحت عامه کابل افغانستان

تاریخ اعلان                   :2021/7/11

تاریخ ختم اعلان              :2021/7/22

______________________________________________________________________________

هدف:        کاندید این پست در چوکات کاری وزارت صحت عامه در مرکز وزارت صحت عامه ایفای وظیفه نموده و منحیث گارد (محافظ امنیتی) و کارکن خدماتی مجرب برای اجرای وظایف دوامدار و قابل اعتماد در اداره رسمی، نظافت و حفظ الصحه داخل  و اطراف اداره، در سطوح مختلف داخل تعمیر بشمول وسایل موجود و شست و شوی وسایل اداره ایفای وظیفه مینماید.

مکلفیت ها و مسولیت های وظیفوی:

 • کنترول وتنظیم نمودن تمام مراجعین که به اداره مراجعه مینمایند.
 • وارسی و مراقبت از اطراف محوله اداره مربوطه.
 • پابندی به حاضری و محل که وظیفه اجرا مینماید.
 • بازرسی از مراجعین که به کدام مقصد به اداره مراجعه مینمایند.
 • اجرای وظایف محافظوی.
 •  پاک کاري ومراقبت از اموال واجناس اداره طبق دستور ورهنمود مربوطه.
 • گزارش واقعات غير مترقبه به مدير اداري يا ساير هيات رهبري اداره به اسرع وقت.
 • کمک در قسمت بارگيري وتخليه لوازم ، مواد و تجهیزات اداره .
 • مراعات نمودن جدي تمام شرايط نظافت.
 • مراعات پاليسي محافظت شخصي و محيطي.
 • انجام سایر وظایف که از طریق آمر مستقیم سپرده میشود.

مواصفات:

 • سن وی از 18 سال کمتر و 65 سال بیشتر نباشد.
 • تجربه کاری حد اقل ................. مرتبط به وظیفه.
 • قدرت افهام و تفهیم به زبان های مروج در محل
 • توانايي حداقل خواندن ونوشتن راداشته باشد
 • صادق، راستکار و قابل اعتماد
 • تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه
 • با دسپلین بوده و مقررات را مراعات نماید.

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.
1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.
2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).
If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:
A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 
ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries
ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 
B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)
(II)
• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 
• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.
• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Ahmad Nawid Barekzai, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422
Note: Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Ahmad Nawid Barekzai ) for confirmation.
• No CVs will be accepted after the closing date.
• Any persuade will be threat as disqualification.
• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Submission Email: moph.gdhr2021@gmail.com