متخصص جراحی چشم  

Panah_moph
شنبه ۱۴۰۱/۴/۴ - ۱۱:۵۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل/Kabul

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 عنوان پست  :                 متخصص جراحی چشم      

وزارت یااداره:                  وزارت  صحت عامه

پست           :                  (      )

موقعیت:                         کابل/ چهار راهی صحت عامه

گزارش به:                      آمریت مراقبت های صحی چشم

گزارش از:                      از بخش مربوط

تاریخ اعلان :                   2022/06/25

تاریخ ختم اعلان:      2022/07/5                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه  :انجام فعالیت های مسلکی در ترکیب تیم سیار در تمام ولایات کشوردر امور مربوط جهت کاهش میزان                                                        نابینایی در کشور

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسولیت های وظیفوی

۱ – سهم ګیری در پروژه تیم های سیار مراقبت های چشم و کار در ساحه

۲ – معاینه مکمل چشم ، جهت تشخیص امراض و افات چشم

۳ – ګرفتن تاریخچه مکمل مریض جهت رسیدن به تشخیص دقیق مرض

۴-   تهیه و ترتیب پلان کاری (ماهوار ،ربعوار وسالانه )امور مربوط

۵ -  تهیه راپور فعالیت و ارسال ان به مدیریت مراقبت های صحی چشم  

۶– تداوی مریضان با تجوز ادویه لازمه مرتبط به تشخیص وخامت مرض با در نظر استطباب و مضاد استطبات ان

۷– انجام تست های تشخیصی امراض چشم و A –scan  و keratometry 

۸– تجویز عینک های presbyopia  برای ضرورت مندان

۹– همکار و هماهنګی با سایر اعضا جهت پیشبرد بهتر فعالیت ها

۱۰– تعلیمات صحی به مریض در مورد حفظ و ارتقای قوه بینای و صحت چشم

۱۱– اجرای عملیات های جراحی چشم بالخصوص جراحی کترکت

۱۲– در نظر داشتن معیارات حفظ الصحوی و کنترول انتان در جریان معاینه و عملیات مریضان

۱۳ – Schedule  نمودن مریضان برای عملیات

۱۴ – تطبیق انستزی موضعی

۱۵ – رجعت دهی مریضان که ضرورت به معاینات و یا تداوی اختصاصی وپیشرفته دارند به مراکز مجهز چشم

۱۶ – توظیف پرسونل متوسط چشم به وظایف محوله شان در اطاق معاینه و عملیات خانه

۱۷ – مراقبت و سوپرویزن از اجرات پرسونل متوسط چشم در قسمت انجام وظایف محوله شان و توصیه های لازمه

۱۸– استفاده معقول از تجهیزات طبی و اجناس پروزه و کو شش در حفظ ونګهداشت ان

۱۹ – دادن مشوره های اختصاصی به سایر پرسونل مسلکی در ساحه Ophthalmic  Consultation  در صورت ضرورت

۲۰– انکشاف مهارت در جهت  عرضه بهتر و رشد خدمات در سروس های کترکت (به شمول ترغیب ،دریافت ،ارزیابی ،معاینات و تعقیب بعد از عملیات مریضان کترکت )

۲۱– ارایه منظم راپور فعالیت کمپ به ریاست صحت عامه مربوطه و به مسول پروژه

۲۲ – همکاری با مسولین پروژه در بخش بر رسی و ارزبابی فعالیت کمپ ها

۲۳ – سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مربخش سپرده میشود

 

تحصیلات ،تجارب و مهارت های لازم

۱ – داکتر طب و داشتن سند تخصص در رشته چشم

۲ – داشتن تجربه کافی در بخش ophthalmology و جراحی چشم

۳– حاضر به انجام مسافرت در ولایات مختلف کشور

۴– بلدیت به لسان ها ی ملی کشور

۵– قابلیت افهام و تفهیم خوب با مریضان و جامعه

۶– قدرت حفظ روابط حسنه با تمام اعضای پروژه

۷– داشتن صداقت در تمام ساحات عرضه خدمات به شمول مسایل مالی و در نظر ګرفتن وقت

۸– توانای برای ارتقای دانش مسلکی و سویه علمی خویش به طور دوامدار و مطابق به زمان

 

Submission Guidelines:

 

Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

 

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

 

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

 

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 

ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

 

(II)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 

• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.

• The Contact Person at Human Resources is:, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422

• 

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (HR Officer) for confirmation.

• No CVs will be accepted after the closing date.

• Any persuade will be threat as disqualification

:

 

Submission Emails: moph.gdhr99@gmail.com