مسؤل تشخیصیه

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۶:۱۸

Publish Date

Closing Date

Location

لوگر - افغانستان

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

پروژه ICU

عنوان بست:      مسؤل تشخیصیه

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل وظیفه:        شفاخانه نائیب امین الله خان لوګری/لوګر

مدت قرارداد:      یک سال (قابل تمدید)

تعداد بست:         1   

جنس:               ذکور/اناث

تابعیت:             افغان

نورم معاش:        مطابق نورم معاشات اداره

تاریخ اعلان:       2022/9/17 

     تاریخ ختم:    2022/9/24

خلاصه وظیفه:

رهبری و انسجام امور عرضه خدمات با کیفیت تشخیصیه ( لابراتواری، تصویری، پتالوژیکی، مایکروبیولوژیکی) صحی جهت کاهش میزان مصابیت و مرگ و میر ایجاد یک سیستم علمی و آموزشی برای بلند بردن ظرفیتها و بهبود کیفیت کاری عرضه خدمات صحی.

 

مسؤوليت ها:

 1. مسؤول تمام امور مربوط به بخش های تشخیصیه
 2. نظارت نمودن از تمام بخش های تشخیصیه
 3. تنظیم نوکریوالی کارمندان بخش های تشخیصیه.
 4. فرمایش و تسلیم نمودن مواد و ریجنت های بخش های تشخیصیه طبق نیازمندی بخش.
 5. تنظیم و مدیریت ضایعات بخش های تشخیصیه
 6. ترینینگ نمودن کارمندان بخش های تشخیصیه
 7. حفاظت از وسایل موجود در بخش های تشخیصیه و یقینی نمودن استفاده درست و مسلکی از ان.
 8. انجام تمام معاينات بخش های تشخیصیه مطابق هدايت دوکتوران شفاخانه
 9. نگه داري مطمئن از مواد بخش های تشخیصیه، ثبت مواد مصرفي و تصفیه حسابات مواد مصرف شده در وقت معين
 10. ترتيب و تنظيم کتاب راجستر معاينات بخش های تشخیصیه به صورت دقيق
 11. حفاظت مناسب از سلايد هاي ملاريا و بلغم به منظور کنترول کيفي
 12. از بين بردن به وقت و زمان مواد تاريخ گذشتة بخش های تشخیصیه بعد از طي مراحل اداري
 13. گزارشدهي ماهوارو ربع وار يا به اساس تقاضاي اداره در صورت اخذ و مصرف مواد بخش های تشخیصیه
 14. بلند بردن سطح دانش و آگاهي وظيفوي و کسب معلومات در مورد رهنمود هاي ملي
 15. انجام و کنترول نو کريوالي 24 ساعته مطابق تقسيم اوقات که از طرف اداره شفاخانه تهيه شده است
 16. مراعات نمودن جدي تمام شرايط وقايه انتان و مراعات نمودن يونيفورم طبي در اوقات رسمي
 17. اشتراک در مجالس کميته فرعي اجرات و کار رايي بخش مربوطه خويش
 18. تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه
 19. اشتراک فعال درارزيابي ربع وار سنتدرد هاي تعين شده دربخش مربوطه
 20. اشتراک در راپور و ویزت صبحانه.
 21. اجرای Consultation و هدایت در مورد اجرای آن بالای شعبات حمایتی.
 22. وظایف دیگری که از طرف اداره برایشان سپرده میشود.

نتائيج کاري خاص بعد از 12 ماه  :

 • سيستم کنترول و فعاليت بخش های تشخیصیه و ستاک آن بايد به وجه احسن تنظيم شده باشد
 • بانک خون فعال
 • ستندرد هاي بخش مربوطه بهبودي قابل ملاحظه نموده است
 • کنترول از اخذ پول غير قانوني

شاخص هاي انجام وظيفه:

 • در ساعات رسمي کار طي سال سپري شده (بدون واقعة الهي) غيرحاضري نداشته باشد
 • سيستم کنترول و فعاليت بخش های تشخیصیه و ستاک آن بايد به وجه احسن تنظيم شده باشد.
 • ارايه راپور تحريري ماهوار از فعاليت شعبه بخش های تشخیصیه  به هيئات رهبري شفاخانه ارايه گرديده باشد

معيارات لازم شموليت :

شايستگي ها:   

 • افغان باشد
 • درجه تحصیل : داکتر M.D و به متخصص رشته های مختلفه تشخیصیه ارجحیت داده شود.
 • مهارتهای دیگر : آشنائی با لسان انگلیسی و یا یکی از لسان های بین المللی، پشتو و دری مهارت در افهام و تفهیم و مدیریت .
 • تجربه کاري: حد اقل 1 سال

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.
2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).
If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:
A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 
ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries
ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 
B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)
(II)
• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 
• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.
• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Ahmad Nawid Barekzai, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422
• 
Note:
Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Ahmad Nawid Barekzai ) for confirmation.
• No CVs will be accepted after the closing date.
• Any persuade will be threat as disqualification.
• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Submission Email

moph.gdhr99@gmail.com