نرس کمپ های سیار چشم

akbari_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۱۱:۴۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان پست   :                   نرس کمپ های سیار چشم

وزارت یااداره :                 وزارت  صحت عامه

بست             :                   (     )

موقعیت         :                 کابل/ چهاراهی  صحت عامه

گزارش به      :                  امریت هماهنگی ملی مراقبت های صحی چشم

گزارش از    :                  از بخش مربوط

تاریخ اعلان :                    2023/02/1

تاریخ خام اعلان :              2023/02/10

مسولیت های کاری :

 1. سهم ګیری در پروژه تیم های سیا ر مراقبت های چشم و کار در ساحه ولایات مختلف کشور )
 2. عرضه خدمات با کیفیت و مطابق نیازمندی مریضان چشم
 3. تامین ستندرد های حفظ الصحه و کنترول انتان و ایجاد محیط مصون برای پرسونل ومریضان
 4. اداره منابع  resource management و تامین محیط کاری مصون
 5. اماده ساختن و تنظیم محیط کار در شروع روز .
 6. جمع اوری ،تنظف و تعقیم تجهیزات در ختم روز .
 7. مطمین بودن از توزع ادویه مصون برای مریضان .
 8. کمک به مریضان ،ارایه مشوره ها و تعلیمات صحی در مورد حفاظت و ارتقای صحت چشم .
 9. ثبت وراجستر مریضان که مراجعه میکند .
 10. ترغیب ،راهنمای و اماده کردن مریضان جهت عمایات و ارایه پاسخ به سوالات شان در مورد پروسه عملیات .
 11. دریافت اولویت مراقبت ها برای مریضان مختلف کاندید عملیات در هماهنګی با جراح.
 12. تعقیم و تهیه سامان الات عملیات .
 13. تعین قوه رویت مریضان .
 14. همکاری در اجرای تست های تشخیصی A-scanو  keratometry  .
 15. اجرای معاینات فشار خون ،فشار چشم syringing و سایر معاینات مریضان کاند عملیات و دیګر مریضان که از طرف داکتر تجویز میګردد.
 16. تشخیص امراض معمول چشم .
 17. تداوی امراض ساده  و معمول چشم (conjunctivitis)
 18. اماده نمودن مریضان کاندید عملیات .
 19. همکاری با جراح چشم در جریان عملیات .
 20. ثبت واقعات عملیاتی و ارایه راپور ،اتفاقات غیر معمول در جریان عملیات .
 21. همکاری در schedule نمودن مریضان برای عملیات .
 22. همکاری در امور اداری کمپ و تهیه راپور.
 23. همکاری با مسولین پروژه جهت حفظ بقا و استفاده موثر و مفید از سامان الات و مواد مصرفی در پروژه .
 24. انجام سایر امور وظیفوی که از طرف مسولین پروزه و دفتر چشم تجویز میشود .

شرایط لازمه :

۱ – فارغ یکی از انستیتیوت های علوم صحی و داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری در بخش نرسنګ

۲- داشتن مهارت مسلکی در اساسات ophthalmology  و تخنیک های اطاق عملیات به شمول امور مربوطه به تعقیم واماده کردن مریض و وسایل عملیات

۳- حاضر به انجام مسافرت در داخل کشور

۴- بلدیت به لسان های ملی کشور

۵- قابلیت افهام و تفهیم خوب با مریضان و جامعه

۶- قدرت حفظ روابط حسنه با تمام اعضای پروژه

۷- داشتن صداقت در تمام ساحات به شمول مسایل مالی و در نظر ګرفتن وقت

۸- توانای برای ارتقای دانش مسلکی و تجربه در استعمال وسایل مربوط به معاینات چشم به طور دوامدار و مطابق به زمان

 

Submission Guideline

Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 

ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 

• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.

• The Contact Person at Human Resources is:, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (HR Officer) for confirmation.

• No CVs will be accepted after the closing date.

• Any persuade will be threat as disqualification

Submission Email

mophgdhr1444@gmail.com