مامور اداری و مالی

akbari_admin
یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۲:۳۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:

مامور اداری و مالی

بست:

6

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض

موقعیت پست:

سرک 13 وزیر محمد اکبر خان

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمر عمومی معافیت کتلوی ملی

گزارش گیراز:

از کارکنان تحث اثر (مطابق به ساختار تشکیلاتی)

کد:

 

تاریخ اعلان :

تاریخ ختم اعلا :

2024 /02/4

2024/02/ 14

لایحه وظایف مامور اداری و مالی پروگرام معافیت کتلوی ملی

...........................................................................................................................

هدف وظیفه:  پیشبرد تمام فعالیت های مربوط به اداری، منجمت و منابع بشری به سطح مرکز و هماهنگی در امور مربوط به پروگرام معافیت دهی به سطح آمریت های معافیت کتلوی تمام ولایات کشور حسب نیازمندی اداره.

................................................................................................................................................

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 1. وظایف تخصصی:
 1. اخذ مکاتیب و وارده گرفتن آن در موقع مناسب و ارایه جواب آنها حسب هدایت آمر اداره
 2. اکمال ضروریات دفتر از قبیل ( قرطاسیه، مواد تکتنالوژی معلوماتی، تیل و رغنیات موترها، مصارف مجالس یا میتنگ ها)
 3.  تهیه سهولت ترانسپورتی برای پرسونل خصوصا هنگام سفر به ولایات جهت مانیتورینگ و وظایف معافیت دهی بصورت منظم
 4. ارسال ، دریافت و حفظ پیام های الکترونیکی و نظارت از سیستم انترنیت یا ایمل آدرس رسمی دفتر
 5. تهیه و ترتیب پیشنهادات، استعلام ها و مکاتیب به زبانهای دری، پیشتو وانگلسی، ارسال، پیگیری و نگهداری آنها به صورت مناسب
 1. وظایف مدیریتی:
 1. کنترول از حاضری پرسونل معافیت کتلوی و راپور دهی آن به مراجع مربوطه بصورت ماهوار
 2. نظارت از وسایل دفتری، وسایل تکنالوژی، عراده جات و مراقبت از چگونگی استفاده از آنها و ترمیم آنها در صورت بروز خرابی و تهیه و تعویض در صورت عدم کارائی آنها با همکاری مسؤل مالی و مشوره آمر صلاحیت دار
 3. تقسیم بندی وظایف کارگران، دریوران و نظارت از کتابچه لاک بوک موتر ها
 4. جمع آوری اجراات کاری از بخش های مالی، افهام  و تفهیم، تریننگ، مانیتوریگ، سرویلانس و سایر بخش ها و توحید آن و در نتیجه ارسال آن به صورت  ماهوار، ربعوار و سالانه به آمر معافیت کتلوی ملی و مراجع بلند تر ( ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض و دیگر مراجع ( در صورت تقاضا )
 5. ایجاد سیستم منظم فایلنگ مطابق نیازمندی عصر و شیوه های به روز شده
 1. وظایف هماهنگی:
 1. هماهنگی در قسمت مسایل اداری، مالی و تدارکاتی با ادارات ذیربط داخل و خارج از اداره.
 2. ایجاد هماهنگی بین تمام دفتر های ولایتی، سردخانه ملی نگهداری واکسین و دفتر مرکزی
 3. رسانیدن هدایات و اوامر مقامات به آمر و آفیسر های این دیپارتمنت و برای تمام ولایات در صورت ضرورت به طرق تعین شده.
 4. ترتیب پلان عملیاتی و پلان کاری سالانه در هماهنگی و مشوره آمر معافیت کتلوی ملی
 5. اجرای سایر فعالیت های (مرتبط به وظیفه) که از جانب آمر مافوق و مسول اداره داده می شود.
 6. راپور و گزارش دهی سالانه به آمر معافیت کتلوی ملی.

--------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

 1. تابعیت افغانستان را داشته باشد
 2. سن وی از (18) کمتر و از 64 سال بیشتر نباشد

3- سویه تحصیلی :

داشتن سند حد اقل بکلوریا به مافوق بکلوریا ( لیسانس و ماستر حسب درجه تحصلی ارجحیت داده میشود )

4 . تجربه کاری:

حد اقل سه سال در بخش اداری، و یکسال یک سال در بخش مالی و تدارکات .

5. مهارت های لازم: تسلط به زبانهای ملی آگهی به آنعده به قوانین، اصول و مقررات که مربوط به مسلک اداری مالی، تدارکاتی، منجمت میشود و همچنان بلدیت به پروگرامهای مختلف کمپیوتر بخصوص آفیس و زبان انگلسی.

Submission Guideline
Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items

is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

(II)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail or

• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Public Health Square Kabul Afghanistan.

• The Contact Person at Human Resources is:, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422

• 

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (HR Officer) for confirmation.

• No CVs will be accepted after the closing date.

• Any persuade will be threat as disqualification

Submission Email

mophgdhr1444@gmail.com