اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی یک در بند تعمیر؛ دارای (40) باب اطاق پخته کاری مطابق به ضرورت شفاخانه

panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

{ریاست شفاخانه 50 بستر دشت برچی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (یک در بند تعمیر: دارای (40) باب اطاق پخته کاری مطابق به ضرورت شفاخانه دارای تشناب وحمام عصری مطابق ضرورت اطاق ها اشپزخانه،پارکنگ وسایط دارای آب اشامیدنی صحی 24 ساعته مجهز باسیستم برق 24 ساعته سه فاز نزدیک سرک عمومی دشت برچی مناسب از لحاظ امنیتی و کاری) تحت ریفرنس نمبر {MOPH/DBH/NCB/1398/G006 اشتراک نموده ونقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوط را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از} شفاخانه 50 بستر دشت برچی مدیریت خدمات) و یا از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10:00 قبل از ظهر) روز {سه شنبه} مورخ {3/2/1398} به {شفاخانه 50 بستر دشت برچی} واقع در {ناحیه ششم گولائی مهتاب قعله نوآباد های قعله چیدگر) ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به صورت (بانک گرانتی و یا پول نقد} تضمین48000 افغانی} میباشد.