اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC کلنگار ولسوالی پل علم ولایت لوگر

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC کلنگار ولسوالی پل علم ولایت لوگر با نمبر تشخیصیه MOPH/CON/W-08/1398/NCB را به شـرکت ساختمانی غنی خیل و شرکت ساختمانی و سرکسازی میلاد سبحان J.V دارنده جواز نمبر (44138) محل اصلی تجارت سرک عمومی دانش تجارتی مارکیت، مرکز لوگر، پل علم، لوگر و (36948) محل اصلی تجارت قلعه وزیر بگرامی، مرکز کابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ (5,368,491.42 پنج میلیون و سه صدو شصت و هشت هزار و چهار صدو نود و یک اعشاریه چهل و دو) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر اکبر خان، کابل افغانستان وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.