هفت بخش در شفاخانه صد بستردشت برچی فعال ودرنشستی به بهره برداری سپرده شد

akbari_admin
Sun, Nov 20 2022 9:16 AM
هفت بخش در شفاخانه صد بستردشت برچی فعال ودرنشستی به بهره برداری سپرده شد

یک شنبه ۲۵ ربیع الثانی ۱۴۴۴

هفت بخش در شفاخانه صد بستردشت برچی فعال ودرنشستی به بهره برداری سپرده شد

مولوی محمد اسحق صاحب زاده معین مالی واداری وزارت صحت‌عامه در نشستی بخش بانک خون، نوزادان، تغذی، داخله کاهلان، بخش اطفال، مسجد شریف و کودکستان شفاخانه صد بستر دشت برچی را افتتاح و به بهره برداری سپرد.

معین مالی وادارای فعال شدن این بخش ها را یک گام موثردر راستای بهبود عرضه خدمات صحی ورسیدگی به وضعیت صحی بیماران موثر دانسته گفت: رهبری امارت اسلامی و وزارت صحت‌عامه در تلاش اند تا زمینه های بهترعرضه خدمات صحی را برای نیازمندان در سراسر کشور فراهم نمایند تا دیگر نیازی برای تداوی ورفتن آنان به خارج از کشور نباشد.

همچنان در ادامه این نشست معین مالی واداری از کار کردهای کارمندان صحی شفاخانه صد بستر دشت برچی  و مسوولان دفتر آی سی آرسی که در قسمت فعال شدن این بخش‌ها وزارت صحت‌عامه را همکاری نموده اند ابراز امتنان و قدر دانی نمود.

Latest news

Mon, Oct 26 2020 3:34 PM
Background image

End of the three-day IT workshop for provincial IT officers of the Ministry of Public Health

The workshop, which was held from October 24 to 26, 2020, ended with the awarding of certificates to the information technology officials of the provinces by Dr. Abdul Qadir Qadir,. . .

Wed, Feb 12 2020 3:24 PM
Background image

MoPH held an emergency meeting with international health partners to fight against the spread and control of COVID-19

Today MoPH conduct an emergency meeting regarding the prevention, spread and control of COVID-19 in Afghanistan and called on international partners for cooperation.

Minister of Public. . .

Tue, May 28 2019 12:50 PM
Background image

The Minister of Public Health of Afghanistan becomes a member of GAVI Alliance Board of Directors

As a member he will be representing the Developing Countries Constituency on the GAVI Alliance Board. Congratulations to all.

It is a great honor for Afghanistan.

BACK TO NEWS