داکتر قلندر عباد وزیر صحت عامه، امروز بخش مراقبت های جدی شفاخانه استقلال را افتتاح و به بهره برداری سپرد

akbari_admin
Wed, May 31 2023 2:16 PM
داکتر قلندر عباد وزیر صحت عامه، امروز بخش مراقبت های جدی شفاخانه استقلال را افتتاح و به بهره برداری سپرد

این بخش دارای دوازده بستر می‌باشد و از هزینه وزارت صحت عامه مجهیز با تمام تجهیزات طبی، به گونه معیاری ساخته شده است.

وزیر صحت عامه، ایجاد این بخش را یک گام نیک در راستای بهبود عرضه خدمات صحی عنوان نموده و آنرا یک امر ضروری در این شفاخانه خواند.

از سوی هم داکتر قلندر عباد، از برنامه های این وزارت مبنی بر افزایش مراکز صحی در ساحات دور دست کشور یاد آوری نموده گفت که ما مصمم هستیم تا در هر ولسوالی یک شفاخانه اعمار نماییم.

Latest news

Wed, Jun 12 2024 10:14 AM
Background image

A tuberculosis diagnosis machine called Gen Expert in Paktia Province

The Paktia province's public health department has provided the Zurmat district hospital with a tuberculosis diagnosis machine called Gen Expert.

This machine will help diagnose. . .

BACK TO NEWS