مسوولان شرکت ابن سینا که در راس آن یک تاجر افغان واقع کشور ترکیه می باشد یکمقدار ادویه و لوازم طبی  را از طریق اتاق تجارت و صنایع افغانستان به وزرات صت‌عامه تسلیم کرد

akbari_admin
Thu, Sep 07 2023 10:19 AM
مسوولان شرکت ابن سینا که در راس آن یک تاجر افغان واقع کشور ترکیه می باشد یکمقدار ادویه و لوازم طبی  را از طریق اتاق تجارت و صنایع افغانستان به وزرات صت‌عامه تسلیم کرد

این ادویه که ارزش آن حدود 30000 هزار دالر امریکایی می شود در حضور داشت مولوی محمد اسحق صاحبزاده معین مالی واداری وزارت صحت‌عامه و نماینده گان ادارات مختلف تسلیم داده شد.

مولوی محمد اسحق صاحبزاده به نماینده گی از وزارت صحت‌عامه و مردم افغانستان از همکاری شرکت ابن سینا ابراز امتنان و قدر دانی نموده گفت: ما این ادویه و لوازم طبی را به ولایات دور دست و ولایاتی که به آن ضرورت دارند ارسال خواهیم کرد.

معین مالی واداری همچنان از تجار ملی خواست تا وزارت صحت‌عامه و مردم افغانستان را در این راستا بیشتر همکاری نمایند تا به نیازمندی های بیماران در مرکز و ولایات رسیده گی شود.

Latest news

Tue, Jul 23 2024 4:46 PM
Background image

Inspection of Private Sectors in Balkh Province

As a result of the oversight of the private sector in Logar and Paktia provinces, one OPD clinic, seven examination centers, three dental clinics, three medication administration rooms,. . .

Sun, Jul 21 2024 11:49 AM
Background image

The Minister of Public Health travels to Switzerland

The Minister of Public Health of the Islamic Emirate of Afghanistan, Mawlawi Noor Jalal Jalali, accompanied by an official delegation, embarked on a visit to Switzerland to engage in. . .

Wed, Jul 17 2024 3:55 PM
Background image

Department of Essential Hospital Services officially commences its operations following a formal meeting

Under the auspices of the General Directorate of Therapeutic Medicine within the Ministry of Public Health, the Department of Essential Hospital Services has officially commenced its. . .

BACK TO NEWS