اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 40000 سیت شامل سه قلم مواد مصرفی هیمودیالیز برای مرکز هیمودیالیز کابل و مراکز هیمودیالیز ولایات

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت صحت عامه

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

پروژه تهیه و تدارک 40000 سیت شامل سه قلم مواد مصرفی هیمودیالیز برای مرکز هیمودیالیز کابل و مراکز هیمودیالیز ولایات

NPA/MoPH/1400/G-247/NCB

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

مؤرخ  23 حوت 1399 الی ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

جلسه قبل از داوطلبی

 

جلسه قبل از داوطلبی پروژه در مکان و تاریخ ذیل صورت میگیرد.

محل برگزاری جلسه: جلسه از طریق سکایپ برگزار می گردد.

Skype Name: live:.cid.74b055a732aec83b

Skype ID: NPA Economy Sector

تاریخ جلسه:11 حوت 1399 ساعت: 10:00 قبل از ظهر

شماره تیلفون: 020 292 6224

جلسه آفرگشائی

بازگشایی آفرها در محل ذیل صورت میگیرد:

آدرس: ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفر گشائی، پشتونستان وات، کابل - افغانستان

شخص ارتباطی: آمریت سکرتریت آفرگشائی

آدرس الکترونیکی:    Bfs-npa@npa.gov.af

شماره تماس: 020 292 6290

تاریخ:  23 حوت 1399 ساعت10:00  قبل از ظهر میباشد.

مبلغ تضمین آفر

مبلغ تضمین آفر  1,300,000  یک میلیون و سه صد هزار افغانی بشکل ضمانت بانکی که میعاد آن حداقل 118 روز اعتبار داشته باشد، می باشد.

آدرس برای تسلیمی  آفر

آدرس: اتاق کنفرانس ها، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشایی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، پشتونستان وات، کابل - افغانستان

توجه: سکرتریت آفرگشایی

آدرس الکترونیکی: Bfs-npa@ npa.gov.af

شماره تماس: 020 292 6290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت آفر

 داوطلبان میتوانند  اسناد داوطلبی  پروژه مذکور را از ویب سایت  www.ageops.net بدست آورند.

شخص ارتباطی: محمد صابر فاروقی

آدرس: آمریت سکتور اقتصاد، ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، پشتونستان وات، کابل - افغانستان

شماره تماس:  +93 (0)20 292 6224

ایمیل به: saber.farooqi@npa.gov.af  

کاپی به: khayal.mohammad@npa.gov.af و zubair.majeed@npa.gov.af     

More tenders

Sat, Dec 05 2020 4:39 PM Kabul
Background image

Procurement Announcement; (One-Envelope Bidding Process), Reduce maternal and Child Mortality Project (RMCM)

Invitation for Bids

(One-Envelope Bidding Process)

Reduce maternal and Child Mortality Project (RMCM)

Loan No./Credit No./ Grant No.: _370877

Contract Title: Procurement of . . .

Sun, Oct 25 2020 7:08 AM Kabul
Background image

Procurement Announcement; Call for Expression of Interest (C-EOI) for Comprehensive EPI Coverage Survey 2021

Directorate of Procurement

Grants and Service Contracts Management Unit

 

Call for Expression of Interest (C-EOI) for

Comprehensive EPI Coverage Survey 2021

National Competitive . . .

Wed, Sep 09 2020 2:38 PM Kabul
Background image

Procurement Announcement: Bidding opportunity of Comprehensive EPI Coverage Survey 2021

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

Directorate of Procurement

Grants and Service Contracts Management Unit

 

Call for Expression of Interest (C-EOI) for

Com . . .

Back to tenders