اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 40000 سیت شامل سه قلم مواد مصرفی هیمودیالیز برای مرکز هیمودیالیز کابل و مراکز هیمودیالیز ولایات

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت صحت عامه

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

پروژه تهیه و تدارک 40000 سیت شامل سه قلم مواد مصرفی هیمودیالیز برای مرکز هیمودیالیز کابل و مراکز هیمودیالیز ولایات

NPA/MoPH/1400/G-247/NCB

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

مؤرخ  23 حوت 1399 الی ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

جلسه قبل از داوطلبی

 

جلسه قبل از داوطلبی پروژه در مکان و تاریخ ذیل صورت میگیرد.

محل برگزاری جلسه: جلسه از طریق سکایپ برگزار می گردد.

Skype Name: live:.cid.74b055a732aec83b

Skype ID: NPA Economy Sector

تاریخ جلسه:11 حوت 1399 ساعت: 10:00 قبل از ظهر

شماره تیلفون: 020 292 6224

جلسه آفرگشائی

بازگشایی آفرها در محل ذیل صورت میگیرد:

آدرس: ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفر گشائی، پشتونستان وات، کابل - افغانستان

شخص ارتباطی: آمریت سکرتریت آفرگشائی

آدرس الکترونیکی:    Bfs-npa@npa.gov.af

شماره تماس: 020 292 6290

تاریخ:  23 حوت 1399 ساعت10:00  قبل از ظهر میباشد.

مبلغ تضمین آفر

مبلغ تضمین آفر  1,300,000  یک میلیون و سه صد هزار افغانی بشکل ضمانت بانکی که میعاد آن حداقل 118 روز اعتبار داشته باشد، می باشد.

آدرس برای تسلیمی  آفر

آدرس: اتاق کنفرانس ها، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشایی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، پشتونستان وات، کابل - افغانستان

توجه: سکرتریت آفرگشایی

آدرس الکترونیکی: Bfs-npa@ npa.gov.af

شماره تماس: 020 292 6290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت آفر

 داوطلبان میتوانند  اسناد داوطلبی  پروژه مذکور را از ویب سایت  www.ageops.net بدست آورند.

شخص ارتباطی: محمد صابر فاروقی

آدرس: آمریت سکتور اقتصاد، ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، پشتونستان وات، کابل - افغانستان

شماره تماس:  +93 (0)20 292 6224

ایمیل به: saber.farooqi@npa.gov.af  

کاپی به: khayal.mohammad@npa.gov.af و zubair.majeed@npa.gov.af