اطلاعیه وزارت صحت عامه در مورد اخذ فیس آزمایش کرونا در لابراتوار های خصوصی

Panah_moph
اطلاعیه وزارت صحت عامه در مورد اخذ فیس آزمایش کرونا در لابراتوار های خصوصی

هموطنان عزیز!

بر اساس تفاهم میان وزارت صحت عامه و لابراتوارهای خصوصی جهت عرضه خدمات تست کرونا (PCR)، فیصله بعمل آمد تا هزینه معاینات ( PCR) با در نظر داشت معیارهای معینه، در بدل مبلغ ( ۲۵۰۰) افغانی صورت گیرد.

بنا موضوع جهت آگاهی اذهان عامه به هموطنان عزیز شریک شد تا در صورت تخطی و اضافه ستانی لابرتوارها، به شماره های تماس دفتر شکایات صحی وزارت صحت تماس حاصل نمایند تا با متخلفین بر خورد جدی و قانونی صورت گیرد .

0202302335

0777192863