معین پالیسی وانکشاف صحت با خانم های کیونگ جون در دفتر کارش دیدار نمود

rasooli_admin
Sun, Mar 03 2024 2:30 PM
MOPH

داکتر محمد حسن غیاثی معین پالیسی وانکشاف صحت وزارت صحت‌عامه، در نشستی با خانم های کیونگ جون مسوول عمومی دفتر بیرو اقیانوس آرام کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهنده گان و تیم همراه شان در دفتر کارش دیدار نمود.

در این دیدار طرفین روی اعمار شفاخانه های عمومی به سطح ولسوالی‌ها با درنظر داشت معیارات وزارت صحت‌عامه، هماهنگی بیشتر و ایجاد مراکز خدمات عاجل در جاده های عمومی کشور مطابق بسته خدمات موجود بحث و تبادل نظر نمودند.

در ادامه معین پالیسی وانکشاف صحت از مسوول عمومی دفتر بیرو اقیانوس آرام کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهنده گان خواست تا وزارت صحت‌عامه افغانستان را در مواردی که ذکر شد همکاری نمایند که از طرف آنان وعده همکاری در موارد ذکر شده به رهبری وزارت صحت‌عامه داده شد.

Latest news

Thu, May 23 2024 11:12 AM
Background image

Minister of Public Health participates in the Technical Advisory Group (TAG) meeting

The Minister of Public Health of the Islamic Emirate of Afghanistan, His Excellency Dr. Qalandar Ebad, accompanied by his delegation, convened in Qatar for an official visit to. . .

Wed, May 22 2024 11:05 AM
Background image

Three-day training program for 60 employees from central hospitals and departments within the ministry

The Ministry of Public Health's Department of Capacity Building and Development initiated a comprehensive three-day training program titled "Management Skills and Workforce Coordination. . .

Wed, May 22 2024 8:51 AM
Background image

Operations to remove stones from kidney In Konar

Through the efforts of the Kunar Public Health Department, operations to remove stones from patients in kidney and gallbladder have commenced at the provincial hospital.

 Officials. . .

BACK TO NEWS