اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل شفاخانه عاجل ابن سینا

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شفاخانه عاجل ابن سینا از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل تحت ریفرنس نمبر(MOPH/IEH/NCB/1400/G005) اشتراک نموده و سافت شرطنامه را از ویب سایت اداره تدارکات ملی { www.npa.gov.af } و ویب سایت وزارت صحت عامه (www.moph.gov.af  ) بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان باید در صندوق / باکس آفرها که در داخل شفاخانه عاجل ابن سینا میباشد یک روز قبل از آفرگشائی الی ساعت 4 بعد از ظهر انداخته سند رسید را اخذ نمایند.  

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی  } به {  مبلغ 104000 یکصد وچهارهزار افغانی } بوده و جلسه آفرگشایی بیست ویک روز بعداز اعلان  به تاریخ 19/12/1399ساعت 10:00 قبل از ظهر  در اطاق 55 کتابخانه شفاخانه عاجل ابن سینا} تدویر می گردد.

Documents

شرطنامه تیل عاجل 1400

More tenders

Sat, Dec 05 2020 4:39 PM Kabul
Background image

Procurement Announcement; (One-Envelope Bidding Process), Reduce maternal and Child Mortality Project (RMCM)

Invitation for Bids

(One-Envelope Bidding Process)

Reduce maternal and Child Mortality Project (RMCM)

Loan No./Credit No./ Grant No.: _370877

Contract Title: Procurement of . . .

Sun, Oct 25 2020 7:08 AM Kabul
Background image

Procurement Announcement; Call for Expression of Interest (C-EOI) for Comprehensive EPI Coverage Survey 2021

Directorate of Procurement

Grants and Service Contracts Management Unit

 

Call for Expression of Interest (C-EOI) for

Comprehensive EPI Coverage Survey 2021

National Competitive . . .

Wed, Sep 09 2020 2:38 PM Kabul
Background image

Procurement Announcement: Bidding opportunity of Comprehensive EPI Coverage Survey 2021

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

Directorate of Procurement

Grants and Service Contracts Management Unit

 

Call for Expression of Interest (C-EOI) for

Com . . .

Back to tenders