اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل شفاخانه عاجل ابن سینا

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شفاخانه عاجل ابن سینا از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل تحت ریفرنس نمبر(MOPH/IEH/NCB/1400/G005) اشتراک نموده و سافت شرطنامه را از ویب سایت اداره تدارکات ملی { www.npa.gov.af } و ویب سایت وزارت صحت عامه (www.moph.gov.af  ) بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان باید در صندوق / باکس آفرها که در داخل شفاخانه عاجل ابن سینا میباشد یک روز قبل از آفرگشائی الی ساعت 4 بعد از ظهر انداخته سند رسید را اخذ نمایند.  

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی  } به {  مبلغ 104000 یکصد وچهارهزار افغانی } بوده و جلسه آفرگشایی بیست ویک روز بعداز اعلان  به تاریخ 19/12/1399ساعت 10:00 قبل از ظهر  در اطاق 55 کتابخانه شفاخانه عاجل ابن سینا} تدویر می گردد.

Documents

شرطنامه تیل عاجل 1400

داوطلبی های بیشتر

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۱۰:۴۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی 14 قلم البسه مورد ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه

اداره شفاخانه 102 بستر خیرخانه  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (14)قلم البسه مختلف دارای نمبرتشخیصیه M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB -1400-G09 مورد . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۱۰:۳۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (12) قلم تیل و روغنیات مورد ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه

اداره شفاخانه 102 بستر خیرخانه  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (12) قلم تیل و روغنیات مختلف دارای نمبر تشخیصیه M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB . . .

Back to tenders