اطلاعیه ها

داوطلبی هادوا طلبی های موجود

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۳:۴۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه وتدارکات 100000 لیتر تیل دیزل

{ریاست شفاخانه صحت روانی } ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی (تهیه وتدارکات 100000) لیتر تیل دیزل تحت ریفرینس نمبر (MOPH/MHH/NCB/1400/G04) اشتراک نموده و یک کاپی سافت شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از مدیریت خدمات و یا ازویبسایت اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af بدست آورده، آخرین ضرب العجل تسلیمی آفر ها مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون و طرزالعمل تدارکات . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۵:۳۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 13 قلم ترکاری باب، 3 قلم میوه، 1 قلم مکرونی و 1 قلم تخم مرغ ضرورت سال مالی 1400

شماره: MOPH/NCB/IGICH/1400/G4

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { تهیه و تدارک 13 قلم ترکاری باب 3 . . .

RecentShow all

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۳:۴۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه وتدارکات 100000 لیتر تیل دیزل

{ریاست شفاخانه صحت روانی } ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی (تهیه وتدارکات 100000) لیتر تیل دیزل تحت ریفرینس نمبر (MOPH/MHH/NCB/1400/G04) اشتراک نموده و یک . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۵:۳۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 13 قلم ترکاری باب، 3 قلم میوه، 1 قلم مکرونی و 1 قلم تخم مرغ ضرورت سال مالی 1400

شماره: MOPH/NCB/IGICH/1400/G4

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { تهیه و تدارک 13 قلم ترکاری باب 3 . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۵:۲۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم نان خشک ضرورت سال مالی 1400

شماره: MOPH/NCB/IGICH/1400/G2

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک یک قلم نان خشک ضرورت . . .

بسته شدهShow all

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ - ۱۴:۲۱

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک دو . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۸ - ۱۰:۱۵

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی پروژه اعمار تعمیر وارد آی. سی. یو شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/CON/W-17/1398/NCB

ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر وارد آی. سی. یو . . .