اطلاعیه ها

بست های خالیهمه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۳۴

کابل - افغانستان

Background image

مدیر عمومی تنظیم برنامه های آموزشی

. . .

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تنظیم برنامه های آموزشی

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش:

ریاست اکمال تخصص

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

1

گزارشده به:

 آمر ارتقای ظرفیت برنامه های اکمال تخصص

گزارش گیراز:

ندارد

کد بست:

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۲۹

کابل - افغانستان

Background image

مدیر عمومی بازنگری کوریکولم

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی بازنگری کوریکولم

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

. . .

بسته شدهنمایش همه

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ - ۱۰:۳۶

امرکلينيک

وظيفه :      امرکلينيک

ریاست:       پروژه کوچیهای زون جنوب   

موقيعت:          ولایت پکتيکاامرکليينک تیم سیار

راپوردهي:    رئيس پروژه

مادونان :    ، فارمسِيت و تکنيشن ها نرس . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۳:۴۱

عضو مسلکی تدارکات اجناس

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۲۶میزان  1399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست تهیه تدارکات . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۶:۷

داکتر نسایی ولادی؛ مرکز ولایت کندهار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان مجدد: 4  حمل 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - ۱۶:۳۸

سرطبیب شفاخانه مرکز ولایت غزنی

عنوان وظيفه:       سرطبیب شفاخانه

وزارت/اداره:        وزارت صحت عامه       

موقيعت:             مرکز ولایت غزنی

گزارش به:          آمر شفاخانه

گزارش از:          متخصصِين ، دو . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ - ۹:۲۳

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل بست 4 تعداد بست 1

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه . . .

در اعلان نمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۳۴

کابل - افغانستان

Background image

مدیر عمومی تنظیم برنامه های آموزشی

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تنظیم برنامه های آموزشی

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش:

ریاست اکمال تخصص . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۲۹

کابل - افغانستان

Background image

مدیر عمومی بازنگری کوریکولم

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی بازنگری کوریکولم

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۲۵

کابل - افغانستان

Background image

مدیر عمومی بانک سولات

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی بانک سولات

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

. . .