اطلاعیه ها

بست های خالیهمه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۱:۳

پکتیکا - افغانستان

Background image

آمرکلینیک

وظيفه :      امرکلينيک

ریاست:       پروژه کوچیهای زون جنوب   

موقيعت:          ولایت پکتيکاامرکليينک تیم سیار

راپوردهي:    رئيس پروژه

مادونان :    ، فارمسِيت و تکنيشن ها نرس واکسیناتور مشاورتعذیه

کود پروژه:       ۳۷۰۸۹۷

تاریخ اعلان :۲۰۲۲/۱۰/۲۷

تاریخ ختم اعلان :   ۲۰۲۲/۱۱/۷

 

معيارات لازم شموليت :

شايستگي ها :

  • فراغت از فاکولته هاي شناخته شده طبي تخصص
  • مهارت خوب در مذاکره و تفاهم . . .
شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۰:۵۱

پکتیکا - افغانستان

Background image

واکسيناتور

پست:                   واکسيناتور

رياست:                زون جنوب کوچیهای  

موقعيت:               پکتيکا ولایت سيارتیم

راپور به:              رئیس پروژه

تاریخ اعلان :۲۰۲۲/۱۰/۲۷

تار . . .

بسته شدهنمایش همه

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۳:۴۱

عضو مسلکی تدارکات اجناس

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۲۶میزان  1399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست تهیه تدارکات . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۶:۷

داکتر نسایی ولادی؛ مرکز ولایت کندهار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان مجدد: 4  حمل 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - ۱۶:۳۸

سرطبیب شفاخانه مرکز ولایت غزنی

عنوان وظيفه:       سرطبیب شفاخانه

وزارت/اداره:        وزارت صحت عامه       

موقيعت:             مرکز ولایت غزنی

گزارش به:          آمر شفاخانه

گزارش از:          متخصصِين ، دو . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ - ۹:۲۳

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل بست 4 تعداد بست 1

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه . . .

در اعلان نمایش همه

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۱:۳

پکتیکا - افغانستان

Background image

آمرکلینیک

وظيفه :      امرکلينيک

ریاست:       پروژه کوچیهای زون جنوب   

موقيعت:          ولایت پکتيکاامرکليينک تیم سیار

راپوردهي:    رئيس پروژه

مادونان :    ، فارمسِيت و تکنيشن ها نرس . . .

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۰:۵۱

پکتیکا - افغانستان

Background image

واکسيناتور

پست:                   واکسيناتور

رياست:                زون جنوب کوچیهای  

موقعيت:               پکتيکا ولایت سيارتیم

راپور به:              رئیس پروژه

تاریخ اعلان :۲۰۲۲/۱۰/۲۷

تار . . .

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۰:۴۵

پکتیکا - افغانستان

Background image

قابله کلینیک

وظيفه :          قابله کلینیک

رياست:          زون جنوب کوچیهای

موقيعت:                      ولایت پکتیکا کلینیک ټیم سیار

راپوردهي:       رئیس پروژه وامر کلینیک

کود پروژه:    ۳۷۰۸ . . .