اطلاعیه ها

بست های خالیهمه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ۱۵:۵۷

کندهار

Background image

مدیر نرسنگ ولایت کندهار

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان مجدد: 29 حوت 1397

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه عینو مینه  1 تن در بست 4با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظیفه:              مدیر نرسنگ

وزارت/اداره:              وزارت صحت عامه

موقیعت:                     ولایت کندهار

بست . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۳:۲۰

Kabul

Background image

نلدوان، ریاست شفاخانه ستوماتولوژی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان ۱۹حوت سال ۱۳۹۷

 

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست شفاخانه . . .

بسته شدهنمایش همه

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - ۱۶:۳۸

سرطبیب شفاخانه مرکز ولایت غزنی

عنوان وظيفه:       سرطبیب شفاخانه

وزارت/اداره:        وزارت صحت عامه       

موقيعت:             مرکز ولایت غزنی

گزارش به:          آمر شفاخانه

گزارش از:          متخصصِين ، دو . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ - ۹:۲۳

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل بست 4 تعداد بست 1

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه . . .

در اعلان نمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ۱۵:۵۷

کندهار

Background image

مدیر نرسنگ ولایت کندهار

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان مجدد: 29 حوت 1397

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۳:۲۰

Kabul

Background image

نلدوان، ریاست شفاخانه ستوماتولوژی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان ۱۹حوت سال ۱۳۹۷

 

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست شفاخانه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۶:۱
Background image

انستیزیست؛ مرکز تشخیص وتداوی امراض سرطانی، شفاخانه جمهوریت

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

 

وظیفه:                           انستیزیست

وزارت یااداره:                 وزارت صحت عامه

موقعيت:                    . . .