دوا طلبی های موجود

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۸ - ۱۵:۲۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل برای جنراتور و عراده جات مورد ضرورت شفاخانه نایب امین الله لوگری برای سال 1398

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۱۵:۲۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک محروقات زمستانی جهت تســخین شفاخانه 1000 بستـر تداوی معتادین مواد مخدر ابن سینا

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۱۰:۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛‌ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم هجده 18 باب اطاق های بخش توبرکلوز ربیس و زنوزیس

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد پروژه ترمیم . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۵۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک گاز مایع

{ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارک گاز مایع)  تحت ریفرنس نمبر {MOPH/WAKH/NCB/1399/G010} اشتراک نموده و یک کاپی . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۵۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛‌ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک نان خشک پخته

{ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان } ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارک نان خشک پخته)  تحت ریفرنس نمبر {MOPH/WAKH/NCB/1399/G003} اشتراک نموده ویک . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۴۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم گاز مایع ضرورت سال مالی 1399

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/NCB/IGICH/1399/G3

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک یک . . .

Pagination