دوا طلبی های موجود

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۳ - ۸:۳۱ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قراردادتهیه و تدارک 46 قلم مواد تنظیفاتی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک 46 قلم مواد تنظیفاتی مورد ضرورت ادارات مرکزی و . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲ - ۸:۲۹ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک(37)قلم موادشوینده IP

اداره شفاخانه102بسترخیرخانه ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تدارک(37) قلم موادشویندهIPضرورت سال مالی1403اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه را ازمدیریت تدارکات . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲ - ۸:۲۳ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادتهیه و تدارک فلترباب و روغنیات

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک فلترباب و روغنیات مورد ضرورت ادارات مرکزی و . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۹:۷ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی

ریاست تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی های:

شماره             نام پروژه                     ریفرینس نمبر                    مقدار تضمین آفر . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۹:۱۰ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قراردادتهیه و تدارک تیل دیزیل و پطرول

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزیل و پطرول مورد ضرورت واحدهای . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۸:۵۷ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک گاز مایع

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک گاز مایع برای پخت پز مواد غذایی مریضان و . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۸:۴۲ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 42 قلم مواد تنظیفاتی

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک 42 قلم مواد تنظیفاتی ضرورت سال مالی 1403} اشتراک . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ - ۱۴:۲۹ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد(3000)بالون هوای اکسیجن

بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،{شفاخانه امراض ساری افغان جاپان} در نظر دارد ، قرار داد{(3000)بالون هوای اکسیجن}موردضرورت خویش را . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۴ - ۱۵:۱۰ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول ضرورت سال مالی 1403} اشتراک نموده و . . .

Pagination