دوا طلبی های موجود

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۱:۷ Kunduz
Background image

اعلا تدارکاتی؛ اعلان تدارکات (38) قلم مواد پاک کننده شفاخانه حوزوی کندز

اداره شفاخانه حوزوی کندز از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعداد (38) قلم مواد پاکننده تضمین آفر به مبلغ (150,000) افغانی به شکل گرنتی بانکی دارای . . .

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۰:۵۵ Kunduz
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (94) قلم مواد لابراتواری و (26) قلم سامان آلات طبی شفاخانه حوزوی کندز

اداره شفاخانه حوزوی کندز  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعداد (94) قلم موادلابراتواری  تضمین آفربه مبلغ (350,000) افغانی و تعداد (26) قلم  سامان آلات طبی . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۴ - ۱۶:۳۷
Background image

اعلان تدارکاتی؛ تهیه و تدارک روغنیات و فلترباب مورد ضرورت آمریت ورکشاپهای مرکزی وزارت صحت عامه

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/NCB/98/G02

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک روغنیات و فلترباب مورد ضرورت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۶:۳۶
Background image

اعلان تدارکاتی؛ پروژه ترمیم و بازسازی بخش های (او پی دی) و تلی مدیسن وارد جراحی قلبی اطفال، شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/CON/W-10/1398/NCB

 ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی دو تعمیر شفاخانه قصبه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۶:۳۵
Background image

اعلان تدارکاتی؛ تهیه و تدارک 7 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت بخش تلی مدیسن وارد جراحی قلبی اطفال، شفاخانه صحت طفل اندراگاندی

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/GDCM/RMCM/98/NCB/G03

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 7 قلم وسایل تکنالوژی . . .

Pagination