دوا طلبی های موجود

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۵:۴۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد تهیه و تدارک ریجنت و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول سرطان

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ریجنت و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول سرطان تحت ریفرنس نمبر MOPH/GDCM . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۵:۴۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد تهیه و تدارک ادویه جات و مواد مصرفی طبی مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول سرطان

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات و مواد مصرفی طبی مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول سرطان تحت ریفرنس نمبر MOPH/GDCM/NCCP . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۵ - ۱۱:۱۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی Vehicles Rental for Departments of MOPH

{وزارت صحت عامه } از تمــــام دواطلــــبان واجد شـــــــرایط دعوت مینــــــماید تا در پروســــــه داوطلـــــبی { Vehicles Rental for Departments of MOPH تحت ریفرینس نمبر MOPH/SEHATMANDI . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۰ - ۸:۵۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 14 قلم البسه مختلف مورد ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه

نمبر تشخیصیه: M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB1400 -G09

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود {ریاست شفاخانه 102 بستر خیرخانه} در نظر دارد قرارداد . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۵:۳۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 52 قلم ادویه و مواد مصرفی طبی مورد ضرورت پروژه ایجاد و تجهیز کمپ های سیار چشم

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 52 قلم ادویه و مواد مصرفی طبی مورد ضرورت پروژه ایجاد و تجهیز کمپ های سیار چشم تحت ریفرنس نمبر . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۵:۲۸ کابل
Background image

اعلان تداراکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 34 قلم البسه باب ضرورت سال مالی 1400

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، {انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} در نظر دارد، قرارداد {تهیه و تدارک 34 قلم البسه باب ضرورت سال مالی . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۵:۲۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای شفاخانه 100 بستر زنان و اطفال

{وزارت صحت عامه } از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { کرایه گیری یک دربند تعمیر برای شفاخانه 100 بستر زنان و اطفال تحت ریفرینس نمبر MOPH/DDR/1400/NCB/002اشترا . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۵:۵۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 21 قلم تیل و روغنیات مورد ضرورت شفاخانه رابعه بلخی

ریفرنس نمبر: (MOPH RBH/1400/NCB/G009)

{ریاست شفاخانه رابعه بلخی) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارک 21 قلم تیل و روغنیات) تحت ریفرنس فوق اشتراک . . .

Pagination