دوا طلبی های موجود

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ - ۱۳:۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد کرایه گیری تعمیر برای سال مالی 1400 مورد ضرورت اداره ملی غذا و ادویه افغانستان

  بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،{اداره ملی غذا و ادویه افغانستان} در نظر دارد ، قرار داد{ کرایه گیری تعمیر برای سال مالی 1400}را . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۱۴:۴۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد یک قلم آکسیجن طبی شفاخانه 102 بستر خیر خانه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود { ریاست شفاخانه 102 بستر خیر خانه } در نظر دارد قرارداد { یک قلم آکسیجن طبی شفاخانه 102 بستر خیر . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴:۵۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 30 قلم مواد تنظیفاتی ضرورت انستیتوت صحت طفل اندراگاندی سال مالی 1400

ریفرنس نمبر: MOPH/NCB/IGICH/1400/G10

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک 30 قلم مواد . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴:۵۱ کابل
Background image

اعلان مجدد داوطلبی دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴:۴۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی مواد تنظیفاتی مورد نیاز شعبه های عاجل و مراقبت های جدی تحت پوشش پروژه و پولی کلینیک دوستی اندونیزیا با افغانستان

موضوع : اعلان دعوت به داوطلبی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک مواد تنظیفاتی مورد نیاز شعبه های عاجل و . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴:۴۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی سی یک قلم مواد تنظیفاتی شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( سی یک قلم مواد تنظیفاتی) تحت ریفرنس نمبر { { MOPH/WAKH/NCB/1400/G007اشتراک نموده ویک نقل شرطنامه مربوط { . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۱۰:۴۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی 14 قلم البسه مورد ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه

اداره شفاخانه 102 بستر خیرخانه  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (14)قلم البسه مختلف دارای نمبرتشخیصیه M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB -1400-G09 مورد . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۱۰:۳۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (12) قلم تیل و روغنیات مورد ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه

اداره شفاخانه 102 بستر خیرخانه  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (12) قلم تیل و روغنیات مختلف دارای نمبر تشخیصیه M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB . . .

Pagination