دوا طلبی های موجود

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۸ - ۹:۱۰ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قراردادتهیه وتدارک رنگ باب وتونرباب

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه وتدارک رنگ باب و تونر باب مورد ضرورت وزارت صحت عامه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۳ - ۱۳:۳۵ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تدارک (97) قلم رجنت لابراتوار

ریاست شفاخانه استقلال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  تدارک (97) قلم رجنت  لابراتوارمورد نیاز شفاخانه اشتراک نموده و فورم نرخ دهی مربوطه را از . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۳ - ۹:۸ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک موادمحروقاتی برای مراکزتداوی معتادین

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک مواد محروقاتی برای مراکز تداوی معتادین مربوط برنامه ملی تداوی معتادین تحت . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۱ - ۹:۵۵ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 55 قلم مواد تنظیفاتی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 55 قلم مواد تنظیفاتی مورد ضرورت آمریت ستاک مرکزی وزارت صحت عامه تحت ریفرنس . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۸ - ۱۲:۵ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک  دیالیزر و ۱۱ قلم مواد سرجیکل

اعلان مجدد داوطلبی

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک  دیالیزر و ۱۱ قلم مواد سرجیکل در دو لات مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز، . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۴ - ۹:۵۳ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت آمریت ورکشاپهای مرکزی تحت ریفرنس نمبر MO . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۱ - ۹:۱ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 48 قلم تجهیزات طبی

ریاست شفاخانه احیای مجددمعلولین، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  تهیه و تدارک پروژه جمعأ 48 قلم تجهیزات طبی  اشتراک نموده و سافت شرطنامه را در فلش  طور رایکان از . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۰ - ۱۱:۲۶ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک 28 قلم لوازم برقی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه  داوطلبی ذیل که مورد ضرورت وزارت صحت عامه می باشد:

. . .

شماره

نام پروژه

چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۰ - ۱۱:۱۷ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 25 قلم روغنیات و فلتر باب

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه های داوطلبی ذیل که مورد ضرورت وزارت صحت عامه می باشد:

شماره

نام پروژه

. . .

Pagination