دوا طلبی های موجود

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۸ - ۱۰:۱۱ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی دورسوم تهیه و تدارک 48 قلم تجهیزات طبی

ریاست شفاخانه احیای مجددمعلولین، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  تهیه و تدارک پروژه جمعأ 48 قلم تجهیزات طبی  اشتراک نموده و سافت شرطنامه را در فلش  طور رایکان . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱ - ۱۳:۱۹ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی یک قلم اکسیجن طبی

ریاست شفاخانه رابعه بلخی از تمام شرکت های تولید اکسیجن طبی دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی یک قلم اکسیجن طبی مورد ضرورت این اداره اشتراک نموده وکوتیشن را از مدیریت تدارکات شفاخانه . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۲۶ - ۱۵:۳۴ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به قرارداد شامل میوه فصلی,تخم مرغ,کشمش,خلال زردک,رب رومی وپنج قلم ترکاری باب

{شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  یک قرارداد شامل میوه فصلی , تخم مرغ , کشمش , خلال زردک , رب رومی و پنج  قلم ترکاری باب  اشتراک . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۲۶ - ۱۵:۲۸ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قراردادتهیه و تدارک مواد محروقاتی

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد: تهیه و تدارک مواد . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۱ - ۱۱:۳۳ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه ترمیمات سیستم برق وهنگرهای آمریت ستاک مرکزی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات سیستم برق و هنگرهای آمریت ستاک مرکزی اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ - ۱۳:۱۴ کابل - افغانستان
Background image

اعلان پروژه ترمیمات مدیریت حفظیه مدیریت عمومی آرشیف ریاست دفتر

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات مدیریت حفظیه مدیریت عمومی آرشیف ریاست دفتر اشتراک نموده و سافت شرطنامه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۰:۳۵ کابل - افغانستان
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک گازمایع

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه های داوطلبی ذیل که مورد ضرورت وزارت صحت عامه می باشد:

شماره

نام پروژه

. . .
پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۰:۲۶ کابل - افغانستان
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک البسه باب زمستانی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه های داوطلبی ذیل که مورد ضرورت وزارت صحت عامه می باشد:

شماره

نام پروژه

. . .
یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ - ۹:۲۲ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، شفاخانه ملی و تخصصی چشم نور، قرارداد تهیه و تدارک 30 هزار کیلوگاز مایع را تحت شماره داوطلبی (MOPH/NH/NCB . . .

Pagination