دوا طلبی های موجود

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۱۴:۲۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای دفتر مرکزی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای دفتر مرکزی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر تحت ریفرینس نمبر  . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۱۳:۲۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد کرایه گیری یک دربند تعمیر برای شفاخانه 100 بستر زنان و اطفال برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد کرایه گیری یک . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۱۲:۲۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 2058 قلم پرزه جات مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های وزارت صحت عامه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ - ۱۳:۱۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان داوطلبی مجدد تهیه و تدارک ریجینت ها و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک ریجینت ها و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت برنامه ملی . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ - ۱۲:۱۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک ماشین میموگرافی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ماشین میموگرافی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان تحت ریفرینس نمبر {MOPH . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۳:۱۵ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک کارتریج HCV برای ماشین Gene Xpert/Cepheid 4 Modules

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک کارتریج HCV برای ماشین Gene Xpert/Cepheid 4 Modules تحت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۳:۱۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 10000 سیت مواد مصرفی دیالیز مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۳:۱۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک 10 قلم حبوبات و مواد خوراکه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {ریاست شفاخانه استقلال} در نظر دارد، قرارداد {تدارک 10 قلم حبوبات و مواد خوراکه}را به شرکت {خدمات . . .

Pagination