دوا طلبی های موجود

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۸ - ۱۰:۴۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد دعوت به داوطلبی تهیه تدارک ماشین میموگرافی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ماشین میموگرافی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان تحت ریفرینس نمبر {MOPH . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۴ - ۱۱:۴۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی انتقال به شمول بیمه ادویه و مواد لابراتواری ضد توبرکلوز به 34 ولایات کشور

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی انتقال به شمول بیمه ادویه و مواد لابراتواری ضد توبرکلوز به 34 ولایات کشور تحت ریفرینس . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۴ - ۱۱:۳۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی ایجاد و ترتیب ایمیل آدرس ها به مرکز و تاسیسات صحی وزارت

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ایجاد و ترتیب ایمیل آدرس ها به مرکز و تاسیسات صحی وزارت تحت ریفرینس نمبر {MOPH/99/NCB . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۱۲:۳۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی کرایه گیری سه عراده واسطه نقلیه ضرورت ریاست هماهنگی کمک ها و تقویت سیستم صحی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری سه عراده واسطه نقلیه ضرورت ریاست هماهنگی کمک ها و تقویت سیستم صحی تحت ریفرینس . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ - ۱۲:۳۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک یک پایه جنراتور و چنج آور مورد ضرورت خدمات طب عدلی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک یک . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ - ۱۲:۲۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک کارت های مصرفی موبایل مورد ضرورت پروژه گلوبل فند

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ - ۱۲:۱۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک خریطه های واکسین برای نگهداری کارت های واکسین (تریکنگ بیگ Tracking Bags)

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک خریطه های واکسین برای نگهداری کارت های واکسین ( تریکنگ بیگ Tracking Bags ) . . .

Pagination