دوا طلبی های موجود

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۴:۱۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 1990 قلم پرزه جات مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 1990 قلم پرزه جات مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه تحت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۵:۱۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی پرزه جات و سامان آلات طبی مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات و سامان آلات طبی مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۴:۴۱ کاپیسا
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک مواد اعاشوی، روغنیات، قرطاسیه جات، مواد صفایی، البسه جات، گاز مایع مورد ضرورت شفاخانه تداوی معتادین

اعلان مواد ضرورت  ریاست صحت عامه ولایت کاپیسا

 ریاست صحت عامه ولایت کاپیسا  از دوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می نماید تادر پروسه دوطلبی مواد اعاشوی، روغنیات، قرطاسیه جات، مواد صفایی، . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۲:۲۲ هرات
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک دوم لات  اول تعداد 71 قلم مواد لابراتواری  و لات دوم 1627907 پوند گاز آکسیجن طبی شفاخانه حوزوی هرات

اداره شفاخانه شفاخانه حوزوی هرات  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دوم لات  اول تعداد 71 قلم مواد لابراتواری  و لات دوم 1627907 پوند گاز . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۲:۸ سرپل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 15 قلم مواد اعاشوی مریضان ونوکریوالان مورد ضرورت شفاخانه ولایتی سرپل

اداره شفاخانه ولایتی سرپل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 15 قلم مواد اعاشوی مریضان ونوکریوالان مورد ضرورت این شفاخانه که دارای . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۲:۳ کندهار
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک کرایه 25 قلم مواد غذایي مورد ضرورت شفاخانه 350 بستر عینو مینه کندهار

اداره شفاخانه 350 بستر عینومینه کندهار از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک کرایه 25 قلم مواد غذایي مورد ضرورت این شفاخانه که دارای . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۱:۵۳ بغلان
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک تعداد 46 قلم مواد لابراتواری و بانک خون و مقدار 650000 پوند گاز آکسیجن طبی  مورد ضرورت شفاخانه ولایتی بغلان

اداره شفاخانه ولایتی بغلان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک تعداد 46 قلم مواد لابراتواری و بانک خون و مقدار 650000 پوند گازآکسیجن طبی  مورد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۱:۵۰ سمنگان
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (56 قلم مواد لابراتواری و بانک خون)  مورد ضرورت شفاخانه ولایتی شهید داکتر کرام الدین "وکیل زاده" سمنگان

اداره شفاخانه ولایتی شهید داکتر کرام الدین"وکیل زاده" سمنگان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (56 قلم مواد لابراتواری و بانک خون)  مورد . . .

Pagination