دوا طلبی های موجود

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۴:۴۷ کابل
Background image

آگاهی تعدیل شرطنامه تهیه و تدارک مواد تنظیفاتی و کیت صحی برای مریضان داخل بستر جهت حفظ الصحه  شفاخانه 1000 بستر، مرکز 250 بستر و مرکز 100 بستر زنان و اطفال

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/DDR/CRO/NCB/G-014

ریاست تهیه و تـدارکات وزرات صحت عامه به اطلاع تمام داوطلبان علاقمند به اشتراک در داوطلبی تهیه و تدارک مواد تنظیفاتی و کیت صحی برای مریضان . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۵:۲۵ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد تهیه و تدارک 5840 بالون گاز اکسیجن طبی

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {ریاست شفاخانه استقلال} در نظر دارد، قرارداد {تدارک 5840 بالون گاز اکسیجن طبی} را به شرکت {تولید . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۳:۲۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (38) قلم مواد پاک کننده مورد ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه

ریاست شفاخانه 102 بسترخیر خانه ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی مقدار (38) سی و هشت قلم مواد (IPمواد شوینده دارای نمبر تشخیصه  M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB -1399 . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۳:۲۲ هرات
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (66) قلم مواد لابراتواری و بانک خون مورد ضرورت شفاخانه حوزوی هرات

آمریت شفاخانه ولایت حوزوی ولایت هرات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تعداد 66 قلم مواد لابراتوری مورد ضرورت سال مالی 1399 دارای نمبرتشخیصه MOPH/GDCM/HRP/HRH . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۳:۱۷ هرات
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک مقدار (95000) لیتر تیل دیزل و تعداد 23 قلم سایر روغنیات و فلتر های مورد ضرورت شفاخانه حوزوی هرات

آمریت شفاخانه ولایت حوزوی ولایت هرات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تعداد 1 قلم تیل دیزل و 23 قلم فلتر باب ضرورت سال مالی 1399 دارای نمبرتشخیصه MOPH/GDCM/HRP . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۳:۱۰ کابل
Background image

اعلات تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (380) تانکر 10000 ده هزار لیتره بابت تخلیه چاه های فاضلاب شفاخانه 102 بستر خیرخانه

ریاست شفاخانه 102بسترخیرخانه ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی 380 تانکرتخلیه چاهای فاضلاب شفاخانه 102بسترخیرخانه دارای نمبرتشخیصه M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB -1399 . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۳:۷ هرات
Background image

اعلان تدارکاتی؛‌ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (9) قلم اوراق طباعتی مورد ضرورت شفاخانه حوزوی هرات

آمریت شفاخانه ولایت حوزوی ولایت هرات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تعداد 9 قلم طبع اوراق  طباعتی دارای نمبرتشخیصه MOPH/GDCM/HRP/HRH/NCB/1399/G08 اشتراک . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۳:۵ بغلان
Background image

اعلان تدارکاتی؛‌ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (67) قلم اوراق طباعتی مورد ضرورت شفاخانه ولایتی بغلان

آمریت شفاخانه ولایتی بغلان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی 67 قلم اوراق مطبوع مورد ضرورت سال مالی 1399 دارای نمبر تشخیصیه MoPH/GDCM/HRP/BGN/NCB/1399/GO5 اشترا . . .

Pagination