دوا طلبی های موجود

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۵:۲۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای شفاخانه 100 بستر زنان و اطفال

{وزارت صحت عامه } از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { کرایه گیری یک دربند تعمیر برای شفاخانه 100 بستر زنان و اطفال تحت ریفرینس نمبر MOPH/DDR/1400/NCB/002اشترا . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۵:۵۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 21 قلم تیل و روغنیات مورد ضرورت شفاخانه رابعه بلخی

ریفرنس نمبر: (MOPH RBH/1400/NCB/G009)

{ریاست شفاخانه رابعه بلخی) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارک 21 قلم تیل و روغنیات) تحت ریفرنس فوق اشتراک . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۵:۵۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 21 قلم تیل و روغنیات مورد ضرورت شفاخانه رابعه بلخی

ریفرنس نمبر: (MOPH RBH/1400/NCB/G009)

{ریاست شفاخانه رابعه بلخی) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارک 21 قلم تیل و روغنیات) تحت ریفرنس فوق اشتراک . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۵:۴۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک مواد تنظیفاتی مورد ضرورت وزارت صحت عامه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک مواد تنظیفاتی مورد ضرورت وزارت صحت عامه تحت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۵:۴۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 28 قلم مواد تنظیفاتی مورد ضرورت شفاخانه رابعه بلخی

بدینوسیله به تاسی از فقره (2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ریاست شفاخانه رابعه بلخی درنظرداردقرارداد 28 قلم مواد تنظیفاتی را به( شرکت خدمات لوژستیکی احمد اسد . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۵:۴۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۱۶:۳۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد تهیه وتدارک 8 پایه ماشین تقطیر آب مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز وتداوی کلیه ها

بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،{وزارت صحت عامه ج.ا.ا} در نظر دارد ، قرار داد تهیه وتدارک 8 پایه ماشین تقطیر آب مورد ضرورت آمریت . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۹:۳۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تدارک انترنت برای واحد های دومی

{وزارت صحت عامه} از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {تدارک انترنت برای واحد های دومی تحت ریفرینس نمبر MOPH/NCB/1400/NCS03 اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را . . .

Pagination