دوا طلبی های موجود

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۴ - ۸:۳۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک 13 قلم تکه باب شفاخانه استقلال

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {ریاست شفاخانه استقلال} در نظر دارد، قرارداد {تدارک 13 قلم تکه باب} را به شرکت {خدمات لوژستیکی . . .

شنبه ۱۳۹۹/۲/۱۳ - ۱۲:۳۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 32 قلم مواد تنظیفاتی

ریفرنس نمبر: (MOPH/RBH/1399/NCB/G005)

{ریاست شفاخانه رابعه بلخی)ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی (تهیه وتدار32 قلم مواد تنظیفاتی) تحت ریفرنس فوق اشتراک نموده . . .

شنبه ۱۳۹۹/۲/۱۳ - ۸:۳۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 32 قلم مواد تنظیفاتی شفاخانه رابعه بلخی

ریفرنس نمبر: (MOPH/RBH/1399/NCB/G005)

{ریاست شفاخانه رابعه بلخی) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدار 32 قلم مواد تنظیفاتی) تحت ریفرنس فوق اشتراک . . .

شنبه ۱۳۹۹/۲/۶ - ۱۳:۴۵ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد (Rental of Various Vehicles for Departments of MOPH)

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد Rental of . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۴ - ۱۳:۴۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی و امنیتی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۰ - ۱۱:۵۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک حبوبات و مـواد خـوراکی مورد ضرورت شـفاخانه شیخ زاید و شـفاخانه محمد علی جناح

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۸ - ۱۳:۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد (Transportation and Disposal of Hospital Waste)

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد Transportation . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ - ۱۴:۲۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک دو . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ - ۱۴:۱۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک دو . . .

Pagination