دوا طلبی های موجود

دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۳ - ۱۱:۱۴ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک تیل دیزل ودوازده قلم روغنیات

ریاست شفاخانه امراض ساری افغان جاپان واقع دارالمان ایستگاه سناتوریم ناحیه ششم کابل از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل و دوازده قلم . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۹ - ۹:۱۴ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، شفاخانه ملی و تخصصی چشم نور، قرارداد تهیه و تدارک 9 قلم حبوبات برای مریضان و نوکریوالان را تحت شماره . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۷ - ۱۰:۱۸ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد 30000 لیترتیل دیزل شفاخانه صحت روانی

بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،{   ریاست شفاخانه صحت روانی  } در نظر دارد ، قرار داد{ 30000 لیترتیل دیزل  }را به شرکت {خدمات . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۷ - ۱۰:۷ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک 1437 قلم پرزه جات مورد ضرورت وزارت صحت عامه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه وتدارک 1437 قلم پرزه جات مورد ضرورت وزارت صحت عامه تحت . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۹ - ۱۰:۴۹ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی ده قلم حبوبات وپنجاه هزارلیترتیل دیزل

{شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ده قلم حبوبات و پنجاه هزار لیتر تیل دیزل  اشتراک نموده و کوتیشن هارااز{مدیریت عمومی تهیه و . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۸ - ۱۵:۰ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ۸۶ قلم ادویه حالات اضطرار

اعلان مجدد داوطلبی

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ۸۶ قلم ادویه حالات اضطرار مورد ضرورت آمریت محترم ستاک مرکزی تحت ریفرنس . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۸ - ۹:۱۰ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قراردادتهیه وتدارک رنگ باب وتونرباب

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه وتدارک رنگ باب و تونر باب مورد ضرورت وزارت صحت عامه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۳ - ۱۳:۳۵ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تدارک (97) قلم رجنت لابراتوار

ریاست شفاخانه استقلال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  تدارک (97) قلم رجنت  لابراتوارمورد نیاز شفاخانه اشتراک نموده و فورم نرخ دهی مربوطه را از . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۳ - ۹:۸ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک موادمحروقاتی برای مراکزتداوی معتادین

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک مواد محروقاتی برای مراکز تداوی معتادین مربوط برنامه ملی تداوی معتادین تحت . . .

Pagination