دوا طلبی های موجود

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۴۷ کندز
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارکات تیل دیزل روغنیات و فلترباب و گاز مایع  شفاخانه حوزوی کندز

اداره شفاخانه حوزوی شهید الحاج پروفیسور دوکتورعزیز الله صفر ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی دور دوم پروژه تهیه و تدارکیک قلم تیل دیزل ، چهل وسه قلم روغنیات . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۳۴ کندز
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه وتدارکات ۱۱۷ قلم ادویه و ۳۶ قلم مواد مصرفی شفاخانه حوزوی کندز

اداره شفاخانه حوزوی شهید الحاج پروفیسور دوکتورعزیز الله صفر ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک   یکصدوهفده قلم ادویه وسی وشش قلم موادمصرفی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۲۸ کندز
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارکات ۷۹ قلم ادویه و ۳۰ قلم مواد مصرفی بخش ICU شفاخانه حوزوی کندز

اداره شفاخانه حوزوی شهید الحاج پروفیسور دوکتورعزیز الله صفر ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک  هفتادونه قلم ادویه وسی قلم موادمصرفی طبی مورد . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۱۰:۲۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 37 قلم مواد شوینده (IP) ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه در سال 1400

نمبر تشخیصیه: M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB1400 -G04

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود {ریاست شفاخانه 102 بستر خیرخانه} در نظر دارد قرارداد . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۹:۱۷ کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 39 قلم اوراق و دوسیه های قابل طبع مورد ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه

نمبر تشخیصیه: M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB1400 -G06

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود { ریاست شفاخانه 102 بستر خیر خانه } در نظر دارد . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۶:۳۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 6 قلم حبوبات و مواد خوراکه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ریاست شفاخانه رابعه بلخی درنظرداردقرارداد 6 قلم حبوبات ومواد خوراکه را به (شرکت خدمات لوژستیکی صفت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۱۶:۳۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 12 قلم حبوبات و 12 قلم میوه و ترکاری

نمبر تشخیصیه: M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB1400 -G02

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود { ریاست شفاخانه 102 بستر خیر خانه } در نظر دارد . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۱۴:۵۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارکات 15 تکه باب مورد ضرورت شفاخانه صحت روانی

{ریاست شفاخانه صحت روانی } ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه وتدارکات 15 تکه باب تحت ریفرنس نمبر {MOHP/MHH/NCB/1400/G02 اشتراک نموده ونقل سکن شده و سافت . . .

Pagination