دوا طلبی های موجود

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۰:۳ کابل
Background image

اعلام تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یازده قلم (حبوبات) مورد ضرورت شفاخانه ملی اطفال اتاترک برای سال مالی 1400

ریفرنس نمبر: MOPH/ATNHC/NCB/1400/G03

شفاخانه ملی اطفال اتاترک از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یازده قلم حبوبات اشتراک نموده و نقل شرطنامه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۹:۵۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد دعوت به داوطلبی 9 قلم حبوبات

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 9 قلم حبوبات مورد ضرورت انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر (MOPH/1400/NCB/G-07) . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰ - ۱۳:۴۱ کابل
Background image

اعلان مجدد داوطلبی پروسه داوطلبی کارت های مصرفی موبایل برای پروژه گلوبل فند و پروژه GAVI ریاست هماهنگی کمک ها و تقویت سیستم صحی

{وزارت صحت عامه } از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {کارت های مصرفی موبایل برای پروژه گلوبل فند و پروژه GAVI ریاست هماهنگی کمک ها و تقویت سیستم صحی  تحت . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰ - ۱۱:۵۱ کابل
Background image

اطلاعیه مجدد اعلان دواطلبی کرایه گیری یک باب تعمیر  برای سال مالی 1400 اداره ملی غذا و ادویه افغانستان

   اداره ملی غذا و ادویه افغانستان از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه دواطلبی(کرایه گیری یک باب تعمیر  برای سال مالی 1400 تحت ریفرنس نمبر  /AFDA/RB/1400/NCS-01  . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۸ - ۱۱:۵۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک یک قلم تیل دیزل ضرورت سال مالی 1400 انستیتوت صحت طفل اندراگاندی

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، {انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} در نظر دارد، قرارداد {تهیه و تدارک یک قلم تیل دیزل ضرورت سال مالی . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۸ - ۱۱:۵۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 9 قلم حبوبات و مواد خوراکه ضرورت سال مالی 1400 انستیتوت صحت طفل اندراگاندی

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، {انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} در نظر دارد، قرارداد {تهیه و تدارک 9 قلم حبوبات و مواد خوراکه ضرورت . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳ - ۱۶:۱۰ کابل/Kabul
Background image

Announcement FOR BIDDING: Procurement of Equipment and Installation of Central Oxygen Plant, Suction and Medical Air

Announcement FOR BIDDING

The Ministry of Public Health, now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for:

Procurement Entities

Ministry of publ . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ - ۱۰:۳۴ کابل
Background image

دعوت به داوطلبی مواد تنظیفاتی مورد ضرورت وزارت صحت عامه

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروسه تهیه و تدارک مواد تنظیفاتی مورد ضرورت وزارت صحت عامه  تحت ریفرنس نمبر (  MOPH/NCB . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ - ۱۰:۲۹ کابل
Background image

دعوت به داوطلبی رنگ پرنتر و رنگ کاپییر مورد ضرورت وزارت صحت عامه

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروسه تهیه و تدارک رنگ پرنتر و رنگ کاپییر مورد ضرورت وزارت صحت عامه  تحت ریفرنس نمبر (  . . .

Pagination