دوا طلبی های موجود

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳ - ۱۲:۴۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی پروژه ترمیمات بخش‌های مختلف شفاخانه استقلال

ریفرنس نمبر: (MOPH/EH/NCB/1399/W01)

ریاست شفاخانه استقلال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات و بازسازی بخش‌های مختلف شفاخانه اشتراک نموده و . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۳۰ - ۱۰:۱۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یک پایه ماشین ایکسریز 300 ایم ای با ملحقات آن مورد ضرورت ریاست خدمات طب عدلی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یک پایه ماشین ایکسریز 300 ایم ای با ملحقات آن مورد ضرورت ریاست خدمات طب . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۹ - ۱۱:۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک و نصب کمره های امنیتی در دهلیزها و تمام دفاتر منابع بشری وزارت صحت عامه

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  تهیه و تدارک و نصب کمره های امنیتی در دهلیزها و تمام دفاتر منابع بشری وزارت صحت عامه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۹ - ۱۰:۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک و نصب کمره های امنیتی در دهلیزها و تمام دفاتر منابع بشری وزارت صحت عامه

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  تهیه و تدارک و نصب کمره های امنیتی در دهلیزها و تمام دفاتر منابع بشری وزارت صحت عامه . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۷ - ۱۰:۴۶
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 7 قلم حبوبات شفاخانه رابعه بلخی

ریفرنس نمبر: (MOPH/ RBH/1399/NCB/G008)

{ریاست شفاخانه رابعه بلخی) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارک 7 قلم حبوبات) تحت ریفرنس فوق اشتراک نموده و . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۷ - ۱۰:۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی اعلان پروژه ترمیم و بازسازی مرکز تشخیص و تداوی امراض سرطانی- شفاخانه جمهوریت

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/GDCM/NCCP/NCB/1399/W01

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم و بازسازی مرکز تشخیص و . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۷ - ۱۰:۵ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 17 قلم مواد سرجیگل مصرفی مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 17 قلم مواد سرجیگل مصرفی مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز تحت ریفرینس نمبر . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۷ - ۱۰:۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی مجدد تهیه و تدارک ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر تحت ریفرینس نمبر {MOPH/LogarNomed . . .

Pagination