دوا طلبی های موجود

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۲:۵۷ بغلان
Background image

اعلان تدارکاتی؛‌ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (25) قلم البسه مورد ضرورت سال مالی 1399 شفاخانه ولایتی بغلان

آمریت شفاخانه ولایتی بغلان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی 25 قلم البسه مورد ضرورت سال مالی 1399 دارای نمبر تشخیصیه MoPH/GDCM/HRP/BGN/NCB/1399/GO6 اشتراک . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۹ - ۱۵:۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (41) قلم مواد تنظیفاتی

{ریاست شفاخانه انتانی} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (41) قلم مواد تنظیفاتی  تحت ریفرنس نمبر {MOPH/ATH/NCB/ G006/1399} اشتراک نموده و نقل سکن شده و سافت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۹ - ۱۱:۱۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی و امنیتی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی و امنیتی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان تحت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۹ - ۱۰:۳ غور
Background image

اعلان تدارکاتی؛‌ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک مقدار (172620) لیتر تیل دیزل و (19) قلم سایر روغنیات و فلترهای مورد ضرورت شفاخانه ولایتی غور

اعلان تدارکات

آمریت شفاخانه ولایتی/غور از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مقدار (20 قلم تیل و روغنیات) مورد ضرورت دارای نمبر تشخیصه MOPH/GDCM/HRP/GHPH/NCB . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۳:۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 600 سیت لباس مکمل دوا پاشی برای پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۱:۳۵ بغلان
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (46) قلم مواد تنظیفاتی مورد ضرورت شفاخانه ولایتی بغلان

آمریت شفاخانه ولایتی بغلان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی 46 قلم مواد تنظیفاتی مورد ضرورت سال مالی 1399 دارای نمبر تشخیصیه MoPH/GDCM/HRP/BGN/NCB/1399 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۱:۱۳ غور
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (15) قلم مواد غذایی مورد ضرورت شفاخانه ولایتی غور

آمریت شفاخانه ولایتی غور از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مقدار (15 قلم تغذیه شامل 8 قلم حبوبات 5 قلم میوه و ترکاری یک قلم نان خشک و یک قلم گوشت گاو) مورد . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۱:۸ غور
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (13) قلم مواد شوینده مورد ضرورت شفاخانه ولایتی غور

آمریت شفاخانه ولایتی غور از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مقدار (13 قلم مواد شوینده) مورد ضرورت دارای نمبر تشخیصه MOPH/GDCM/HRP/GHPH/NCB/1399/G06 اشتراک . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۱:۲ غور
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (2) قلم ذغال سنگ و گاز مایع مورد ضرورت شفاخانه ولایتی غور

آمریت شفاخانه ولایتی غور از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مقدار (1 قلم گازمایع و 1 قلم ذغال سنگ) مورد ضرورت دارای نمبر تشخیصه MOPH/GDCM/HRP/GHPH/MOF/NCB . . .

Pagination