دوا طلبی های موجود

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ - ۹:۲۲ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، شفاخانه ملی و تخصصی چشم نور، قرارداد تهیه و تدارک 30 هزار کیلوگاز مایع را تحت شماره داوطلبی (MOPH/NH/NCB . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ - ۹:۱۹ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به اطلاع عمومی رسانیده میشود که شرکت خدمات لوژستیکی لوگر هلمند در داوطلبی جمعاً (13) قلم تیل دیزل، گاز مایع، بخاری گازی و بالون های ده کیلویی فلتر باب و روغنیات رسماً اشتراک نموده . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ - ۹:۸ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد 64 قلم قرطاسیه باب غیرمطبوع مورد ضرورت وزارت صحت عامه  تحت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۵ - ۱۱:۴۲ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی  دور دوم تهیه و تدارک 48 قلم تجهیزات طبی

دعوت به داوطلبی  دور دوم

ریاست شفاخانه احیای مجددمعلولین، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  تهیه و تدارک پروژه جمعأ 48 قلم تجهیزات طبی  اشتراک نموده و سافت شرطنامه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۴ - ۱۵:۱۷ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قراردادریجنت ها و مواد مصرفی لابراتواری

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک ریجنت ها و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۴ - ۱۵:۱۴ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد های:

  1. تهیه و تدارک 28 قلم لوازم برقی مورد ضرورت وزارت صحت . . .
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۴ - ۱۵:۲ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 40 قلم مواد تنظیفاتی

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، شفاخانه ملی و تخصصی چشم نور، قرارداد تهیه و تدارک 40 قلم مواد تنظیفاتی مورد ضرورت اینریاست را تحت شماره . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۴ - ۱۴:۵۶ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 48 قلم تجهیزات طبی

دعوت به داوطلبی  دور دوم

ریاست شفاخانه احیای مجددمعلولین، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  تهیه و تدارک پروژه جمعأ 48 قلم تجهیزات طبی  اشتراک نموده و سافت شرطنامه . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۳ - ۱۲:۱۴ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارک(46)قلم موادتنظیفاتی

ریاست شفاخانه استقلال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  تدارک (46) قلم  مواد تنظیفاتی مورد نیاز شفاخانه اشتراک نموده و فورم نرخ دهی مربوطه را ازمدیریت . . .

Pagination