دوا طلبی های موجود

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۱۵:۴۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه زرهی سازی کلکین ها و دروازه های مــقام و Safe Room وزارت صحت عامه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد پروژه زرهی سازی . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۱۵:۳۵ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل مورد ضرورت جنراتور و عراده جات شفاخانه محمدعلی جناح

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/GDCM/SSHC/MAJH/NCB/1398/G01

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل مورد . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۱۵:۲۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (11) قلم ملزمات طبی ضرورت ریاست تصدی فارمسی

AFG/MOPH/PE/NCB/L1/1398 :شماره شناسایی

ریاست تصدی فارمسی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی  تهیه وتدارک (11) قلم ملزمات طبی اشتراک نموده سافت . . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۹:۳۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 283 قلم اجناس اورتوپیدی و فیزیوتراپی برای سال مالی 1398

دارای نمبر تشخیصیه: NPA/MOPH/98/G-2627/NCB

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارت محترم صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۰ - ۱۳:۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک مواد تنظیفاتی برای شفاخانه های 1000 بستر، 100 بسترزنان و اطفال و 300 بسترتداوی معتادین مواد مخدر جنگلک

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/DDR/CRO/G-NCB-010

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک مواد تنظیفاتی برای شفاخانه . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۰ - ۱۱:۱۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک البسه مورد نیاز شعبه های عاجل و مراقبت های جدی تحت پوشش پروژه ICU

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۱۳:۳۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 600 سیت لباس مکمل دوا پاشی برای پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/HSS/GOV/1398/NCB/G01

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 600 سیت لباس مکمل دوا . . .

Pagination