دوا طلبی های موجود

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۴:۵۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیمات دفاتر ریاست خدمات اساسی شفاخانه ئی

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود٬ وزارت صحت عامه در نظر دارد٬ قرارداد (پروژه ترمیمات دفاتر ریاست خدمات اساسی شفاخانه ئی با نمبر . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۵:۴۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی مجدد تهیه و تدارک کیت های کاهش اضرار و تست کیت های تشخیصه مورد ضرورت آمریت پروگرام ملی کنترول ایدز، STI و هیپاتیت

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک کیت های کاهش اضرار و تست کیت های تشخیصه مورد ضرورت آمریت پروگرام ملی کنترول ایدز، STI و . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۵:۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد (9 قلم) روغنیات شفاخانه  102 بسترخیرخانه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ریاست شفاخانه 102 بستر خیر خانه در نظر دارد قرارداد (9 قلم روغنیات) مورد ضرورت خویش را که دارای . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۴:۵۷ تخار
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (157) قلم ادویه مورد ضرورت شفاخانه ولایتی تخار

آمریت شفاخانه ولایتی تخار ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعداد (157) قلم  ادویه جات و مواد مصرفی طبی مورد ضرورت؛ دارای نمبرتشخیصه MOPH/GDCM/HPR/Takharph3 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۱:۲۱ سرپل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ۸۳ قلم ادویه طبی و ۵۰ قلم مواد مصرفی طبی شفاخانه ولایتی سرپل

آمریت محترم شفاخانه ولایتی سرپل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا درپروسه داوطلبی تعداد (۸۳) قلم ادویه جات و(۵۰ ) قلم مواد مصرفی طبی مورد ضرورت، دارای نمبر تشخصیه MOPH/GDCM . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۱:۱۲ بغلان
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ۱۸۰ قلم ادویه و ۱۱۵ مواد مصرفی طبی شفاخانه ولایتی بغلان

آمریت محترم شفاخانه ولایتی بغلان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا درپروسه داوطلبی تعداد (۱۸۰) ادویه جات و (۱۱۵) قلم مواد مصرفی طبی مورد ضرورت ، دارای نمبر تشخصیه MOPH/GDCM . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۱:۷ زابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ۶۸ قلم ادویه و۶۴ قلم موادمصرفی جراحی  شفاخانه سلطان ملخی ولایتی زابل

آمریت محترم شفاخانه ولایتی سلطان مخلی زابل  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا درپروسه داوطلبی تعداد (۶۸ ) قلم ادویه و (۶۴) قلم مواد مصرفی جراحی  مورد ضرورت، دارای نمبر . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۱:۴ تخار
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ۶۳ قلم مواد لابراتواری و بانک‌خون شفاخانه ولایتی تخار

اعلان دواطلبی .

 

آمریت محترم شفاخانه ولایتی تخار از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا درپروسه داوطلبی تعداد (۶۳) قلم مواد لابراتواری و بانک خون  مورد ضرورت، دارای نمبر . . .

Pagination