دوا طلبی های موجود

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۱۰:۴۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 67 قلم تجهیزات طبی مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت صحت عامه ، جمهوری اسلامی افغانستان

تمویل کننده

دولت افغانستان

. . .
شنبه ۱۳۹۸/۴/۱ - ۱۴:۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک سیستم لین دوانی، نصب و انستالیشن مدیکل ریکارد شفاخانه جمهوریت

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/JAMH/NCB/1398/G002

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه بدین وسیله به تاسی از فقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۸:۵۷ غزنی
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (1) قلم چوب سوخت مورد ضرورت شفاخانه حوزوی غزنی

ادارۀ شفاخانه حوزوی غزنی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک (1) قلم چوب سوخت دارای نمبر تشخیصیه  GoV/MoPH /HRP/NCB/GAN/1398/G07 اشتراک نموده و آفر های . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۴:۴۵ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان داوطلبی پروژه اعمار شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/CON/W-15/1398/NCB

ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار شفاخانه 50 بستر تداوی . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۴:۴۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی (3) تهیه و تدارک تیل دیزل برای عراده جات و جنراتور مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/GDCM/SSHC/NCB/1398/G10

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل برای عراده . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰ - ۱۴:۲۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی ترجمه مواد آموزشی نصاب درسی برای برنامه مشاورین اجتماعی صحت از لسان انگلیسی به لسان های پشتو و دری

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/NCB/GF-HSS/98/NCS03

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترجمه مواد آموزشی نصاب درسی برای . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۹ - ۱۳:۱۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک 77 قلم پرزه جات 29 عراده امبولانس مورد ضرورت کابل امبولانس

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/KAS/NCB/1398/G02

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه بدین وسیله به تاسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۳ - ۱۲:۳۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی کرایه گیری چهار عراده و سایط نقلیه برای کابل، پروان، هرات و ننگرهار مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول ایدز

شماره دعوتنامه داوطلبی: GOV/MOPH/HIV/1398/NCB/G01

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری چهار عراده وسایط نقلیه . . .

Pagination