دوا طلبی های موجود

شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۱ - ۱۵:۴۵ کابل/Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی یک قلم اکسیجن طبی شفاخانه رابعه بلخی

تفاهمنامه همکاری میان وزارت محترم صحت عامه وکمیته محترم بین المللی صلیب سرخICRC درمورد حمایت از 17 شفاخانه های وزارت صحت عامه توسط جناب وزیرصاحب به امضا رسیده است.اینک شفاخانه رابعه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۸ - ۱۰:۱۲ کابل/Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تدارک  87MBps انترنت برای واحد های دومی (بیرون) وزارت

{وزارت صحت عامه } از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { تدارک  87MBps انترنت برای واحد های دومی (بیرون) وزارت تحت ریفرینس نمبر MOPH/NCB/1401/NCS-2 اشتراک نموده . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۳۰ - ۱۵:۳۱ کابل/Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تدارک 8 قلم حبوبات و مواد خوراکه مورد نیاز دو ماهه شفاخانه استقلال

ریاست شفاخانه استقلال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 8 قلم حبوبات و مواد خوراکه مورد نیاز دو ماهه شفاخانه بابت سال مالی 1401 اشتراک نموده و کاپی . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۳۰ - ۱۵:۲۹ کابل/Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تدارک گاز اکسیجن طبی مورد نیاز دو ماهه شفاخانه استقلال

ریاست شفاخانه استقلال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک گاز اکسیجن طبی مورد نیاز دو ماهه شفاخانه بابت سال مالی 1401 اشتراک نموده و کاپی فورم نرخدهی . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۳۰ - ۱۵:۲۶ کابل/Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تدارک 7 قلم ترکاری ، 2 قلم میوه، دو قلم گوشت، یک قلم ماست ، تخم مرغ و نان خشک مورد نیاز دو ماهه شفاخانه استقلال

ریاست شفاخانه استقلال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 7 قلم ترکاری ، 2 قلم میوه، دو قلم گوشت، یک قلم ماست ، تخم مرغ و نان خشک مورد نیاز دو ماهه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۶ - ۱۱:۲ کابل/Kabul
Background image

اعلان تعدیل شرطنامه  تهیه و تدارک  4  قلم مواد اساسی دیالیز مورد ضرورت پروژه دیالیز، امراض کلیه و سیستم اطراحی

لطف نموده موضوع تعدیل شرطنامه تهیه و تدارک 4  قلم مواد اساسی دیالیز مورد ضرورت پروژه دیالیز، امراض کلیه و سیستم اطراحی تحت ریفرنس نمبر MOPH/HNDP/NCB/1401/G01 می باشد از طریق خویش به . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۴ - ۱۵:۱۹ کابل/Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی یک قلم نان خشک و11 قلم میوه، ترکاری، گوشت و تخم مرغ شفاخانه رابعه بلخی

تفاهمنامه همکاری میان وزارت محترم صحت عامه وکمیته محترم بین المللی صلیب سرخ ICRC در مورد حمایت از 17 شفاخانه های وزارت صحت عامه توسط جناب وزیر صاحب به امضا رسیده است. اینک شفاخانه رابعه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۷ - ۱۵:۲۳ کابل/Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 4 قلم مواد اساسی دیالیز مورد ضرورت پروژه دیالیز، امراض کلیه و سیستم اطراحی

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 4  قلم مواد اساسی دیالیز مورد ضرورت پروژه دیالیز، امراض کلیه و سیستم اطراحی تحت ریفرنس نمبر MO . . .

Pagination