دوا طلبی های موجود

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۵:۴۵ کابل/Kabul
Background image

بست های ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض

Submission Guidelines:

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۹:۴۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرا داد 15 قلم تکه باب شفاخانه صحت روانی

 

بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قــــــانون تدارکــــات به اطــــــــلاع عمــــوم رســــانیده میــــشود،{  ریاست شفاخانه صحت روانی  } در نظر دارد ، قـــــــرار داد{ 15قلم . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۱۴:۳۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ریجنت های لابراتواری، تجهیزات طبی و مواد مصرفی مورد ضرورت شفاخانه استقلال

{وزارت صحت عامه} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ریجنت های لابراتواری، تجهیزات طبی و مواد مصرفی مورد ضرورت شفاخانه استقلال تحت ریفرنس نمبر . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۱۲:۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک حبوبات 9 قلم حبوبات مورد ضرورت انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک حبوبات 9 قلم حبوبات مورد ضرورت انستیتوت علوم . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۵:۵۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی داوطلبی تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت ریاست هماهنگی کمک ها و تقویت . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۵:۴۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد تهیه و تدارک ریجنت و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول سرطان

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ریجنت و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول سرطان تحت ریفرنس نمبر MOPH/GDCM . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۵:۴۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد تهیه و تدارک ادویه جات و مواد مصرفی طبی مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول سرطان

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات و مواد مصرفی طبی مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول سرطان تحت ریفرنس نمبر MOPH/GDCM/NCCP . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۵ - ۱۱:۱۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی Vehicles Rental for Departments of MOPH

{وزارت صحت عامه } از تمــــام دواطلــــبان واجد شـــــــرایط دعوت مینــــــماید تا در پروســــــه داوطلـــــبی { Vehicles Rental for Departments of MOPH تحت ریفرینس نمبر MOPH/SEHATMANDI . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۰ - ۸:۵۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 14 قلم البسه مختلف مورد ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه

نمبر تشخیصیه: M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB1400 -G09

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود {ریاست شفاخانه 102 بستر خیرخانه} در نظر دارد قرارداد . . .

Pagination