دوا طلبی های موجود

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۳ غور
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تعداد (61) قلم ادویه، (93) قلم مواد مصرفی طبی و (67) قلم مواد لابراتواری و بانک‌خون مورد ضرورت شفاخانه ولایتی غور

: اعلان دعوت به داوطلبی

اداره شفاخانه ولایتی غور ادویه ، مواد مصرفی طبی و مواد لابراتواری وبانکخون مورد ضرورت خویش را که دارای نمبرتشخیصه ذیل می باشدMoPH/GDCM/HRP/GHPH/NCB/1399/G01 به . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۴:۱۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر

وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر تحت ریفرنس نمبر MOPH/Logar Nomed/NCB/1399/G01 نموده ونقل . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۲ - ۱۴:۵۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه

شفاخانه رابعه بلخی بتاریخ 4/6/1399 داوطلبی باز ملی را جهت پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه که داری نمبر شناسائی MOPH/RBH/1399/NCB/WS&01 میباشد  راه اندازی نموده بود. . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۱۴:۳۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک ادویه و ملزمات طبی برای پروژه عرضه خدمات صحی برای عودت کنندگان

{وزارت صحت عامه} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ادویه و ملزمات طبی برای پروژه عرضه خدمات صحی برای عودت کنندگان تحت ریفرنس نمبر MoPH/HSPR/NCB . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۱۱:۲۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (98) قلم  ادویه، (66) ملزومه طبی و (62) قلم مواد لابراتواری و بانک‌خون مورد ضرورت شفاخانه 102 بسترخیرخانه

ریاست شفاخانه 102بسترخیرخانه ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی به تعداد (98) قلم ادویه(66) قلم ملزومه  طبی و(62) قلم مواد لابراتوری  مورد نیاز خویش را که دارای . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۹ - ۱۴:۳۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی ملی داخلی (سروی پوشش پروگرام ملی معافیت کتلوی 2021)

جمهوري اسلامي افغانستان

وزرات صحت عامه

رياست تدارکات

 آمريت تنظيم کمکها و خدمات مشورتي

درخواست ابرازعلاقمندي برای سروی پوشش پروگرام ملی معافیت کتلوی 2021

اعلان داوطلبی ملی داخلی

م . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۴:۵۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیمات دفاتر ریاست خدمات اساسی شفاخانه ئی

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود٬ وزارت صحت عامه در نظر دارد٬ قرارداد (پروژه ترمیمات دفاتر ریاست خدمات اساسی شفاخانه ئی با نمبر . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۵:۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد (9 قلم) روغنیات شفاخانه  102 بسترخیرخانه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ریاست شفاخانه 102 بستر خیر خانه در نظر دارد قرارداد (9 قلم روغنیات) مورد ضرورت خویش را که دارای . . .

Pagination