نوشته ها و پیام های آموزشی صحی

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۵/۲ - ۱۷:۵

پیام صحی !

به خاطر بهبود مریضان روانی، به آنان اطمینان دهید که مشکلات روانی خطرناک و نگران کننده نیست، آنها می‌توانند به همکاری خود و دیگران این مشکلات را حل کنند.

 

Health message

 

دوشنبه ۱۴۰۳/۵/۱ - ۱۵:۳۹

پیام صحی!

در زمان حاملگی از استفاده خود سرانه دوا پرهیز کنید، زیرا می‌تواند باعث معلولیت اطفال شما گردد.

Health message

 

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ - ۱۴:۴

پیام صحی!

برای تداوی لشمانیا ( سالدانه ) از تداوی های خود سرانه مثل گذاشتن پتی، رنگ بوت، رنگ ناخن و سایر مواد خود داری کنید تا از اختلالات آن جلوگیری گردد.

 

Health message

 

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ - ۱۴:۹

پیام صحی!

هنگام استفاده از دواهای حشره کش ( اسپری ) از اتاق ها خارج شده، دروازه های اتاق را بسته و برای ۱۰ دقیقه داخل اتاق نشوید.

Health message

 

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ - ۱۲:۲۵

پیام صحی! 

اگر اسهال بسیار شدید باشد می‌تواند باعث مرگ طفل گردد، در حالات اسهال شدید طفل را هر چه زود تر به مرکز صحی انتقال دهید.

Health message

 

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ - ۱۵:۵

پیام صحی!

برای جلوگیری از امراض مانند سالدانه و ملاریا پشه های داخل خانه های تان را با استفاده از دواهای حشره کش ( اسپری ) از بین ببرید.

Health message

 

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۹ - ۱۲:۵۲

پیام صحی!

اگر نزد مریض مصاب به اسهال تب، موجودیت خون در مواد غایطه، استفراغ مکرر، مکیدن ضعیف شیر مادر و شخ ماندن دست و پا دیده شود، طفل را هرچه عاجل به مرکز صحی انتقال بدهید تا از عواقب ناگوار آن جلوگیری گردد.

 

Health message

 

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۲:۴۲

پیام صحی !

حین اسهال برای اطفال شیر خوار، تعداد دفعات تغذی با شیر مادر را زیاد نمائید تا مایعات بدن آن تکمیل و از سوء تغذی جلوگیری گردد.

 

Health message

 

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۴ - ۱۲:۲۸

پیام صحی !

در صورت شدید بودن گرما زده گی هر چه زود تر به داکتر مراجعه نمائید.

Health message

 

Pagination