همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۶:۳۹

کابل

Background image

بست های شفاخانه صحت طفل اندراګاندی

رهنمود اعلان بست :

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق . . .

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۹:۴۰

کابل

Background image

آمر صحت روانی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۹/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ - ۹:۲۱

کابل

Background image

متخصص داخله

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۷/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ - ۹:۲۱

کابل/Kabul

Background image

کارگر پروژه

لایحهً وظایف کارگر پروژه

عنوان وظیفه:        کارگر پروژه

اداره مربوطه :     پروژه تهیه محلولات زرقی

وزارت مربوطه:   صحت عامه

موقعیت :           شاه دو شمشیره/کابل

گزارش دهی به:   . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ - ۹:۱۷

کابل/Kabul

Background image

  مسؤل ارشد عملیاتی پروژه

لایحهً وظایف مسؤل عملیاتی پروژه  تهیه محلولات زرقی

عنوان وظیفه    :          مسؤل ارشد عملیاتی پروژه

اداره مربوطه   :        پروژه احداث،تجهیزوفعال سازی فابریکه تهیه محلولات زرقی

وزا . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ - ۹:۸

کابل

Background image

آمر هماهنگی خارجی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۷/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۹:۱۶

کابل

Background image

مدیر عمومی دیتابیس

 

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۶/۵/۱۴۰۰

به اطلاع . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۱:۱۲

Kabul

Background image

Immunohistochemical Stains (IHC) Interpretation Consultant/Histopathologist

Terms of Reference (TOR)

Job Title:        Immunohistochemical Stains (IHC) Interpretation Consultant/Histopathologist

Announcing Date:    2021 / 07 /27  

Closing Date:            . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۱۵:۵۲

کابل/Kabul

Background image

متخصص التراسوند

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی طب معالجوی

آمریت پروژه همودیالیز

عنوان وظیفه : متخصص التراسوند  

وزارت / اداره : صحت عامه

موقعیت    :  کابل  

مدت قرداد : . . .

Pagination