همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۵:۲۹

Helmand

Background image

Program Officer

Ministry of Public Health

DG of Preventive Medicine

CDC Directorate

National AIDS Control Program

Terms of reference of Program Officer

Background: Afghanistan is experiencing a . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۵:۲۵

Kabul

Background image

Social worker (male/Female)

Ministry of Public Health

DG of Preventive Medicine

CDC Directorate

Afghanistan National Program for Control of AIDs, STI & Hepatitis

Terms of reference of Social worker (Male . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۵:۲۳

Helmand

Background image

Outreach Coordinator Helmand

Ministry of Public Health

DG of Preventive Medicine

CDC Directorate

Afghanistan National Program for Control of AIDs,STI & Hepatitis

Terms of reference of Outreach Coordinator

Back . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۴۳

کابل

Background image

دریور

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان مجدد 4 حوت الی 11  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (آمریت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۳۹

کابل

Background image

مدیریت عمومی تجهزات طبی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

   تاریخ اعلان 4 حوت الی 14  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۳۵

کابل

Background image

مدیر عمومی نرسنگ

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

     تاریخ اعلان مجدد سوم 4 حوت الی 14  سال 1398

. . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۳۳

کابل

Background image

آمریت پروتوکول ها و رهنمودها

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

   تاریخ اعلان 4 حوت الی 14  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۱:۳۲

کابل

Background image

محافظ/ چوکیدار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۰:۳

کابل

Background image

معتمد نقدی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم . . .

Pagination