همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹ - ۱۵:۱۲

کابل/Kabul

Background image

مسئول پروگرام های تربیوی تغذی و هماهنگ کننده فعالیت های مسئولین

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  27 /2/1401

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۱ - ۱۵:۲۰

کابل/Kabul

Background image

متخصص اعتبار دهی

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

شورای نرس ها و قابله های افغانستان

لایحه وظایف متخصص اعتباردهی

عنوان وظیفه:            متخصص اعتبار . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۱ - ۱۵:۱۶

کابل/Kabul

Background image

متخصص ارشد ارتقای ظرفیت

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

شورای نرس ها و قابله های افغانستان

لایحه وظایف متخصص ارشد ارتقای ظرفیت 

عنوان وظیفه:              . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ - ۱۱:۴

لوگر/Logar

Background image

اعلان بست های ولایت لوگر پروژه ICU

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.
1. In . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - ۱۵:۲۹

کابل/Kabul

Background image

Biomedical Engineer

Islamic Emirate of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Job Announcement

 

Vacancy Number:               Biomedical Engineer              

Post Title:        . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - ۱۵:۱۳

لوگر

Background image

اعلان بست های ولایت لوگر

Submission Guidelines:

Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۵ - ۱۴:۲۴

کابل

Background image

متخصص داخله (درآنکولوژی داخله)

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

 

وظیفه                :           متخصص داخله (درآنکولوژی داخله)

وزارت یا اداره       :           برنامه ملی کنترول . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۵ - ۱۴:۲۱

کابل

Background image

شف جراحی آنکولوژی کاهلان

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

 

 

وظیفه                 :           شف جراحی آنکولوژی کاهلان

وزارت یا اداره      :           وزارت صحت عامه

موقعي . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۵ - ۱۴:۲۰

کابل/Kabul

Background image

Radiologist

Islamic Emirate of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Job Announcement

 

Post Title:                              Radiologist                              . . .

Pagination