نوشته ها و پیام های آموزشی صحی

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱ - ۱۳:۴۸

پیام صحی

زمانی که طفل تان مریض است برای او به مقدار کم و دفعات زیاد غذا بدهید تا هضم و جذب آن بطور درست صورت گیرد.

Health message

 

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۳:۵۱

پیام صحی !

روزه داران گرامی قطع ناگهانی برخی از دواها بسیار خطرناک است پس در باره قطع دواهای خود و نحوه استفاده از آنها در ماه مبارک رمضان با داکتر معالج خود مشوره نمایید.

 

Health message

 

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۱۱:۳۱

پیام صحی !

دوا یگانه علاج برای اختلالات روانی نبوده؛ بلکه مشاوره های روانی-اجتماعی یکجا با تداوی دوایی سبب شفایابی مریض دچار اختلالات روانی میگردند.

Health message

 

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ - ۱۱:۴۷

پیام صحی

ریشه اصلی تصادفات را تخلفات راننده ګان تشکیل می دهد.

Health message

 

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۴:۴۱

پیام صحی !

والدین باید به کودکان خود بیاموزند که جاده ها مکان خطرناكی است و نباید به جاي پارك محل بازي کودکان شان تبدیل شود.

 

Health message

 

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۴:۴۵

پیام صحی !

هرگز هنگام خواب آلوده گی و خستگی راننده گی نکنید و قبل از راننده گی های طولانی باید به قدرکافی استراحت کنید.

Health message

 

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۳:۴

پیام صحی

مسج کردن و صحبت کردن با گوشی مبایل همراه در هنگام راننده گی یکی از عوامل مهم تصادمات ترافیکی می‌باشد.

Health message

 

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ - ۱۳:۵۷

پیام صحی !

برای محافظت اطفال تان، به آنها بیاموزید که چطور از اشاره های ترافیکی استفاده نموده و از تصادمات موتر خود را نگه دارند.

 

Health message

 

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۷ - ۱۲:۳۳

پیام صحی !

همیشه استخوان های شکسته را بدون حرکت نگهدارید تا از مشکلات بیشتر وعواقب ناگوار آن جلوگیری گردد.

Health message

 

Pagination