عکس ها و ویدیو ها

Health Services in Hodkhil Clinic

عرضه خدمات صحی در کلینیک صحی جامع هودخیل ولایت کابل

کودکان خود را در برابر بیماری سرخکان واکسین کنید!

علاج تومور مغزی در شفاخانه شیخ زاید

معلومات در مورد بیماری سرخکان

د شري ناروغي په هکله معلومات

مصاحبۀ وزیر صحت عامه با تلویزیون شمشاد

مصاحبه داکتر داکتر فیروزالدین فیروز با تلویزیون آرزو

اهدای جایزۀ بهترین وزیر جهان به داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ افغانستان

برنامۀ آرامش فکری افغانستان

POMA Program (Peace Of Mind Afghanistan)

د افغانستان د فکري آرامتیا پروګرام

اهدای جایزه بهترین وزیر جهان به داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ افغانستان از طرف اجلاس سران جهان

د شري ناروغي

د شري ناروغي په هکله معلومات

Information on measles disease

Pagination