اطلاعیه ها

بست های خالیهمه بست های خالی

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹ - ۸:۳۷

کابل - افغانستان

Background image

شف پا را ادنتولوژی

عنوان وظیفه        :شف پا را ادنتولوژی                              

وزارت و یا اداره  : وزارت صحت عامه

موقعیت               :کابل فروشگا ه

ریاست               :شفاخانه ستوما تولوژی   

کود                    : (  ۰۰۵ )

بست                  :( ۳ )

گزارش به           : ریئس شفاخانه

گزارش از           : متخصص مربوط وسا ير پرسونل

هدف وظيفه:- عرضه خدمات با كيفيت صحي جهت كاهش ميزان مصابيت ومرگ . . .

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ - ۱۱:۱۲

کابل - افغانستان

Background image

مدیرعمومی نوجوانان ومکاتب

عنوان وظیفه:                   مدیرعمومی نوجوانان ومکاتب  

وزارت ویا اداره:               وزارت صحت عامه

موقعیت:                          چهارراهی مسعود بزرگ

ریاست:                 . . .

بسته شدهنمایش همه

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ - ۱۰:۳۶

امرکلينيک

وظيفه :      امرکلينيک

ریاست:       پروژه کوچیهای زون جنوب   

موقيعت:          ولایت پکتيکاامرکليينک تیم سیار

راپوردهي:    رئيس پروژه

مادونان :    ، فارمسِيت و تکنيشن ها نرس . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۳:۴۱

عضو مسلکی تدارکات اجناس

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۲۶میزان  1399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست تهیه تدارکات . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۶:۷

داکتر نسایی ولادی؛ مرکز ولایت کندهار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان مجدد: 4  حمل 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - ۱۶:۳۸

سرطبیب شفاخانه مرکز ولایت غزنی

عنوان وظيفه:       سرطبیب شفاخانه

وزارت/اداره:        وزارت صحت عامه       

موقيعت:             مرکز ولایت غزنی

گزارش به:          آمر شفاخانه

گزارش از:          متخصصِين ، دو . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ - ۹:۲۳

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل بست 4 تعداد بست 1

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه . . .

در اعلان نمایش همه

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹ - ۸:۳۷

کابل - افغانستان

Background image

شف پا را ادنتولوژی

عنوان وظیفه        :شف پا را ادنتولوژی                              

وزارت و یا اداره  : وزارت صحت عامه

موقعیت               :کابل فروشگا ه

ریاست               :شفاخانه ستوما تولوژی . . .

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ - ۱۱:۱۲

کابل - افغانستان

Background image

مدیرعمومی نوجوانان ومکاتب

عنوان وظیفه:                   مدیرعمومی نوجوانان ومکاتب  

وزارت ویا اداره:               وزارت صحت عامه

موقعیت:                          چهارراهی مسعود بزرگ

ریاست:                 . . .

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ - ۱۱:۳

کابل - افغانستان

Background image

مسئول  مراقبتهای جامع  نوزاد  

عنوان وظیفه:                  مسئول  مراقبتهای جامع  نوزاد   

وزارت ویااداره:                وزارت صحت عامه

موقعیت:                          کابل/ چهارراهی مسعود بزرگ

ریاست:        . . .