اطلاعیه ها

بست های خالیهمه بست های خالی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۵:۴۰

کابل

Background image

۱۳ بست ریاست شفاخانه وزیر محمد اکبر خان

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

  1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰ روز کاری  بعد از نشر اعلان از طریق ویب  سایت www.moph.gov.af به دست آورده میتوانید.
  2. یک کاپی از تذکره یا پاسپورت
  3. کاپی سند فراغت مکتب، پوهنتون در صورتیکه سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید، تائید شده وزارت معارف و یا وزارت . . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۵:۳

کابل

Background image

تکنالوجست هیموفلیا

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۸/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین . . .

بسته شدهنمایش همه

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۳:۴۱

عضو مسلکی تدارکات اجناس

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۲۶میزان  1399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست تهیه تدارکات . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۶:۷

داکتر نسایی ولادی؛ مرکز ولایت کندهار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان مجدد: 4  حمل 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - ۱۶:۳۸

سرطبیب شفاخانه مرکز ولایت غزنی

عنوان وظيفه:       سرطبیب شفاخانه

وزارت/اداره:        وزارت صحت عامه       

موقيعت:             مرکز ولایت غزنی

گزارش به:          آمر شفاخانه

گزارش از:          متخصصِين ، دو . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ - ۹:۲۳

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل بست 4 تعداد بست 1

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه . . .

در اعلان نمایش همه

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۵:۴۰

کابل

Background image

۱۳ بست ریاست شفاخانه وزیر محمد اکبر خان

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

  1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰ روز کاری  بعد . . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۵:۳

کابل

Background image

تکنالوجست هیموفلیا

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۸/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۴:۴۲

کابل

Background image

تکنالوجست تلاسیمیا

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۸/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین . . .