اطلاعیه ها

بست های خالیهمه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ - ۱۵:۴۲

کابل/Kabul

Background image

تکنیشن رادیولوژی ( دیجیتال اکسره)

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

عنوان وظیفه     : تکنیشن رادیولوژی ( دیجیتال اکسره)

وزارت ویا اداره : وزارت صحت عامه

موقعیت           : کابل سناتوریم دارالمان

ریاست           : کنترول امراض ساری

آمریت           : پروگرام ملی کنترول توبرکلوز

کود              : (     )

بست            : (        )

گزارش به     : مدیریت ابتکارات جدید

تعداد بست :    یک بست

تاریخ اعلان: 2022/5/22

. . .
یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ - ۱۵:۴۰

Kondoz, Balkh

Background image

Lab Technician for DR-TB care

Ministry of Public Health

Deputy of Health Care Services

General Directory of preventive Medicine

Directorate of Communicable Disease Control

National Tuberculosis Control Program

. . .

بسته شدهنمایش همه

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۳:۴۱

عضو مسلکی تدارکات اجناس

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۲۶میزان  1399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست تهیه تدارکات . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۶:۷

داکتر نسایی ولادی؛ مرکز ولایت کندهار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان مجدد: 4  حمل 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - ۱۶:۳۸

سرطبیب شفاخانه مرکز ولایت غزنی

عنوان وظيفه:       سرطبیب شفاخانه

وزارت/اداره:        وزارت صحت عامه       

موقيعت:             مرکز ولایت غزنی

گزارش به:          آمر شفاخانه

گزارش از:          متخصصِين ، دو . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ - ۹:۲۳

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل بست 4 تعداد بست 1

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه . . .

در اعلان نمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ - ۱۵:۴۲

کابل/Kabul

Background image

تکنیشن رادیولوژی ( دیجیتال اکسره)

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

عنوان وظیفه     : تکنیشن رادیولوژی ( دیجیتال اکسره)

وزارت ویا اداره : وزارت صحت عامه

موقعیت           : کابل سناتوریم دارالمان

ریاست        . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ - ۱۵:۴۰

Kondoz, Balkh

Background image

Lab Technician for DR-TB care

Ministry of Public Health

Deputy of Health Care Services

General Directory of preventive Medicine

Directorate of Communicable Disease Control

National Tuberculosis Control Program

. . .
یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ - ۱۵:۳۲

Balkh

Background image

Nurse for MDR-TB care

Ministry of Public Health

General Directory of preventive Medicine

Directorate of Communicable Disease Control

National Tuberculosis Control Program

TOR for nurse of MDR-TB ward

 

. . .