در اعلان نمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۰:۵

کابل

Background image

مدیرعمومی نرسنگ

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۳۰ جدی 1399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست شفاخانه جمهوریت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۹:۵۹

کابل

Background image

آمریت استخدام و تعینات

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۲۸ جدی  1399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست عمومی منابع . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۲:۳۶

هرات- زابل - بغلان

Background image

روانشناس کلینیکی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان  24 جدی 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات 2 تن . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۲:۵۸

کندز

Background image

داکتر انتانی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان   24 جدی 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی کندز 1  تن ا . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۲:۲۴

سمنگان

Background image

تکنیشن  دندان

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان  24 جدی  1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی سمنگان 1 تن . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۲:۱۵

کندز

Background image

متخصص انتانی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان   24 جدی 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی کندز 1  تن ا . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۱:۵۶

زابل  - بغلان

Background image

داکتر طب دندان (ستوماتولوگ)

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان  -24  جدی   1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی زابل 1 . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۱:۵۳

سرپل

Background image

داکتر انستیزی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان  - 24 جدی 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه  ولایتی سرپل 1 . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۱:۵۱

زابل- کندز

Background image

تکنیشن انستزی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان 24 جدی 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در  شفاخانه ولایتی زابل  1 تن ، . . .

Pagination