در اعلان نمایش همه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۸:۳۱

لوگر - افغانستان

Background image

مدیرنرسنگ

Post Tittle:                  Nurse Manager (Logar )

Organizational:          MoPH/GDCM/ICU Project

Location:                    Logar

Duty Station:             Naayeb Aminullah . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۲:۲۰

کابل - افغانستان

Background image

واکسيناتورزنانه

عنوان وظیفه        : واکسيناتورزنانه

وزارت ویااداره      : وزارت صحت عامه

موقعیت               : کابل سرک دار الامان

ریاست                : شفاخانه استقلال

کود                    . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۲:۱۸

کابل - افغانستان

Background image

نرس وسرپرستار عملیات خانه قلبی زنانه

عنوان وظیفه:

نرس وسرپرستار عملیات خانه قلبی  زنانه

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

ریاست . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۲:۱۴

کابل - افغانستان

Background image

نرس

 

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد (۱۸) نرس مربو طات ریاست  مواد مخدر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

معلومات کلی پست:

شماره . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۲:۵

کابل - افغانستان

Background image

لابراتوار زانه

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد (۲) لابراتوارزنانه مربو طات ریاست شفاخانه ۱۰۲ بستر خیرخانه  مرکز را با شرایط ذیل استخدام مینماید. 

. . .

 

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۲:۲

کابل - افغانستان

Background image

مدیرتوکسیکولوژی

عنوان وظیفه:

مدیرتوکسیکولوژی

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

لابراتوار های مرکزی

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۱:۵۵

کابل - افغانستان

Background image

قابله

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد (۱۲) بست قابله مربو طات ریاست شفاخانه  مرکز را با شرایط ذیل استخدام مینماید. 

 

شماره . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۱:۵۲

کابل - افغانستان

Background image

فارمسست شفاخانه

عنوان وظیفه: فارمسست شفاخانه

وزارت ویااداره: وزارت صحت عامه

موقعیت:  وزیراکبر خان

ریاست: شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان

کود : ۵۶۴

بست: 5

گزارش به: سرطبیب

گزارش از: کارمند تحت اثر

ه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۱:۴۹

کابل - افغانستان

Background image

عضو مدیریت هستو پتالوژی 

عنوان وظیفه:  عضو مدیریت هستو پتالوژی    

وزارت ویااداره:   صحت عامه

موقعیت:             کابل

ریاست:             پولوکلینک مرکزی

کود :                  ۳۶۳

بست:                (6 . . .

Pagination