در اعلان نمایش همه

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۱۱:۴۹

کابل - افغانستان

Background image

نرس کمپ های سیار چشم

عنوان پست   :                   نرس کمپ های سیار چشم

وزارت یااداره :                 وزارت  صحت عامه

بست             :                   (     )

موقعیت         :                 کا . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۲:۵۸

لوگر - افغانستان

Background image

متخصص انستیزی

      

عنوان بست:        متخصص انستیزی

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل وظیفه:        شفاخانه نائیب امین الله خان لوگری

مدت قرارداد:      یک سال . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - ۹:۲۹

کابل - افغانستان

Background image

متخصص اعتبار دهی

عنوان وظیفه:                              متخصص اعتبار دهی

تعداد بست ها:             1

موقعیت:                                                      کابل 

بست:                        . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۳ - ۱۲:۷

پکتیا - افغانستان

Background image

محافظ/صفاکار

لایحه وظایف محافظ/صفاکار ( پکتیا )

تاریخ اعلان :      2022/12/24

تاریخ ختم اعلان : 2023/01/03

هدف:

وظایف خدماتی جهت تنظیم نمودن مراجعین وارسی از طرف تعمیر اداره مربوطه

مکلفیت ها و . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ - ۱۳:۳۵

کابل - افغانستان

Background image

متخصص انستیزی قلبی  

عنوان وظیفه:

متخصص انستیزی قلبی  

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

وارد جراحی قلبی اطفال- . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ - ۱۳:۳۱

کابل - افغانستان

Background image

متخصص مراقبت های جدی  قلبی

عنوان وظیفه:

متخصص مراقبت های جدی  قلبی   

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

وارد جراحی . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ - ۱۳:۲۶

کابل - افغانستان

Background image

متخصص جراحی قلب

عنوان وظیفه:

متخصص جراحی قلب

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

شفاخانه صحت طفل اندارگاندی

. . .
شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۱:۳

پکتیکا - افغانستان

Background image

آمرکلینیک

وظيفه :      امرکلينيک

ریاست:       پروژه کوچیهای زون جنوب   

موقيعت:          ولایت پکتيکاامرکليينک تیم سیار

راپوردهي:    رئيس پروژه

مادونان :    ، فارمسِيت و تکنيشن ها نرس . . .

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۰:۵۱

پکتیکا - افغانستان

Background image

واکسيناتور

پست:                   واکسيناتور

رياست:                زون جنوب کوچیهای  

موقعيت:               پکتيکا ولایت سيارتیم

راپور به:              رئیس پروژه

تاریخ اعلان :۲۰۲۲/۱۰/۲۷

تار . . .

Pagination