همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۳:۲۸

کابل

Background image

۷ بست خالی ریاست طب عدلی

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱- اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰ روز کاری  . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۴:۱۳

کابل

Background image

مدیر تقنین و حقوقی طب عدلی

لایحه وظایف مدیر تقنین و حقوقی طب عدلی

عنوان بست: مدیر تقنین و حقوقی طب عدلی

نوعیت بست:‌ قراردادی

اداره مربوطه:‌ ریاست خدمات طب عدلی – وزارت صحت عامه

پروژه مربوطه:‌ تقویت طب عدلی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۴:۶

کابل

Background image

مشاور تخنیکی ریاست خدمات طب عدلی

لایحه وظایف بست مشاور تخنیکی ریاست خدمات طب عدلی

عنوان بست: مشاور تخنیکی ریاست خدمات طب عدلی

نوعیت بست:‌ قراردادی

اداره مربوطه:‌ ریاست خدمات طب عدلی – وزارت صحت عامه

محل اجرای . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۳:۳۵
Background image

مدیر تدارکات پروژه

لایحه وظایف مدیر تدارکات پروژه

عنوان بست: مدیر تدارکات پروژه

نوعیت بست:‌ قراردادی

اداره مربوطه:‌ ریاست خدمات طب عدلی – وزارت صحت عامه

محل اجرای وظیفه: کابل- دارالامان

پروژه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۳:۳۲

کابل

Background image

مدیر اداری پروژه

لایحه وظایف بست مدیر اداری پروژه تقویت طب عدلی افغانستان

عنوان بست: مدیر اداری پروژه

نوعیت بست:‌ قراردادی

اداره مربوطه:‌ ریاست خدمات طب عدلی – وزارت صحت عامه

پروژه مربوطه:‌ . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۳:۳۰

کابل

Background image

کمپیوتر کار و مسوول دیتا انتری

لایحه وظایف کمپیوترکار و مسوول دیتا انتری

عنوان بست: کمپیوتر کار و مسوول دیتا انتری

نوعیت بست:‌ قراردادی

اداره مربوطه:‌ ریاست خدمات طب عدلی – وزارت صحت عامه

پروژه:‌ تقویت طب . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۳:۲۰

کابل

Background image

انسجام کننده (آمر) پروژه تقویت طب عدلی افغانستان

لایحه وظایف بست آمر (انسجام کننده) پروژه تقویت طب عدلی افغانستان

عنوان بست: انسجام کننده (آمر) پروژه تقویت طب عدلی افغانستان

نوعیت بست:‌ قراردادی

اداره مربوطه:‌ ریاست خدمات طب عدلی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۳:۱۱

کابل

Background image

دریور (پروژه)

لایحه وظایف دریور

عنوان بست: دریور (پروژه)

نوعیت بست:‌ قراردادی

اداره مربوطه:‌ ریاست خدمات طب عدلی – وزارت صحت عامه

پروژه مربوطه:‌ تقویت طب عدلی افغانستان دارای کود نمبر (AFG . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳ - ۱۳:۴۰

کابل

Background image

همکار منابع بشری

Ministry of Public Health

Chief of Staff office

GD of Human Resource

Announcement

Vacancy Number:                xxx

Post Title:                           HR assistant              . . .

Pagination