همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۶:۲۴

سرپل

Background image

داکتر اطفال  (GP)  

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان   24 عقرب 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه  ولایتی سرپل 1 تن . . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۶:۲۲

غور

Background image

نرس ( ذکور- اناث)

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان   24 عقرب 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی غور 1 تن . . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۶:۱۹

کابل

Background image

نرس ( ذکور- اناث)

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان   24 عقرب 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه درکلینینک اصلاح تربیت اطفال . . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۶:۱۶

کندز

Background image

تکنیشن انستزی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان 24 عقرب 1399

 

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۱۴:۲۷

کابل

Background image

آمر تنظیم خدمات صحی سکتور خصوصی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ 21عقرب اعلان

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در )ولایت کابل) (1) نفر را با . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۴ - ۱۱:۵۵

کندز– بغلان – سرپل – غور – زابل – غزنی – کندهار

Background image

واکسیناتور (اناث)

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان 11 عقرب 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی کندز 1 تن ، . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۴ - ۱۱:۵۳

بغلان، زابل، غور و پکتیا

Background image

متخصص جراحی عمومی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان 11 عقرب 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی بغلان 3 تن ، . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۴ - ۱۱:۵۱

زابل

Background image

آمر شفاخانه

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان 11 عقرب 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۴ - ۱۱:۱۴

سمنگان-سرپل-پکتیا

Background image

تکنیشن اکسری

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان 11 عقرب 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود . . .

Pagination