همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ - ۱۳:۲۲

کابل

Background image

آمر عمومي ستاك مركزي

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان /12/71399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ - ۱۳:۱۹

کابل

Background image

آمر ورکشاپ های مرکزی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

     تاریخ اعلان /12/71399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶ - ۱۲:۵۳

کابل

Background image

آفیسر ارشد خدمات اگاهی دهی

وزارت صحت عامه

معینیت عرضه خدمات صحی

ریاست عمومی طب معالجوی

ریاست کاهش تقاضا ی مواد مخدر

آمریت ارشد برنامه ملی تداوی کاهش تقاضای مواد مخدر

آفیسر ارشد خدمات اگاهی دهی

Top of Form

. . .
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶ - ۱۱:۴۲

کابل

Background image

 آفیسر ارتقای ظرفیت

وزارت صحت عامه

معینیت عرضه خدمات صحی

ریاست عمومی طب معالجوی

ریاست کاهش تقاضا ی مواد مخدر

آمریت ارشد برنامه ملی تداوی کاهش تقاضای مواد مخدر

 آفیسر ارتقای ظرفیت

 

  ( تاریخ نشر )B . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۱۴:۴

کابل

Background image

اعلان بست های خدماتی وزارت صحت عامه

 رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

  1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی  7روز کاری  بعد . . .
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ - ۱۵:۱۶

Kabul

Background image

مشاور ارشد مدیریتی شفاخانه

Part of Administration

Job Title:              Senior Hospital Management Advisor                   

Number of Post:   One            

Location:         . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۶:۱۶

جوزجان-کندهار

Background image

مسئول ولایتی خدمات صحی متکی براشتراک جامعه

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

عنوان وظیفه    :         مسئول ولایتی خدمات صحی متکی براشتراک جامعه

(Provincial CBHC Officer)

وزارت و یا اداره        . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ - ۱۴:۵۴

کابل

Background image

مدیر مالی (National EPI Finance Manager)

لایحه وظایف مسول مالی معافیت کتلوی ملی

National EPI Finance Manager

معلومات کلی پست

شماره اعلان:

پست:

عنوان وظیفه:

بست:    

وزارت یا اداره:

بخش . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ - ۱۲:۸

کابل

Background image

بست های انکشافی برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر

رهنمود برای تسلیمی درخواستی (سی وی) ها برای بست های پروژه یی مربوطات وزارت صحت عامه:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید:

  1. اشخاص واجد شرايط سی وی هاي معياري درخواستي خویش . . .

Pagination