همه بست های خالی

دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۲ - ۱۵:۲۰

کابل/Kabul

Background image

Consultant to Primary Health Care Directorate

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Job Announcement

Post Title:                               Consultant to Primary Health Care . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۸ - ۱۲:۱۹

Kabul

Background image

CBHC Technical Consultant

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Job Announcement

Post Title:                                         CBHC Technical Consultant

Org . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۷ - ۱۲:۲۶

کابل

Background image

مسول تخنیکی تغذی مادران و روش های تغذی مناسب

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  17 /9/1400

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۷ - ۱۲:۲۵

کابل

Background image

مدیرعمومی تخنیکی تغذی اطفال، مادران وروش های تغذی مناسب

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  17 /9/1400

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۷ - ۱۲:۲۲

کابل

Background image

مسول تخنیکی تغذی در حالت اظطراری

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  17 /9/1400

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۷ - ۱۲:۲۰

کابل

Background image

مسئول پروگرام های تربیوی تغذی وهماهنگ کننده فعالیتهای مسئولین

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  17 /9/1400

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۵ - ۱۳:۷

کابل

Background image

اعلان ۱۲۰ بست نرس شفاخانه های مرکز- مربوطات وزارت صحت عامه

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان اول 15 /9/1400

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد ( ۱۲۰) بست نرس . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۹/۲ - ۱۶:۱

کابل

Background image

اعلان 20 بست قابله مربوطات شفاخانه های مرکزی

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  2 /9/1400

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۵:۴۰

کابل

Background image

۱۳ بست ریاست شفاخانه وزیر محمد اکبر خان

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

  1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰ روز کاری  بعد . . .

Pagination