همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۲:۱۴

کابل

Background image

عضو مسلکی ریسرچ های صحت عامه

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 19 ثور سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ریاست عمومی انستیتوت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۱:۵۷

کابل

Background image

مدیر عمومی تعلیمات و مفاهمۀ صحی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 19 ثور سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه درریاست عمومی انستیتوت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۰:۴۸

غزنی

Background image

متخصص یورولوژی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی غزنی 1 تن . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۰:۴۱

غزنی

Background image

داکتر جراحی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۰:۴۱

غزنی

Background image

داکتر التراسوند ( ذکور،اناث)

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۰:۳۳

غزنی

Background image

فارمسست

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۰:۱۷

غزنی

Background image

متخصص جراحی اطفال

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان  18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی غزنی 2 تن . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۰:۸

غزنی

Background image

متخصص ارتوپیدی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی غزنی 2 تن . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۸ - ۱۲:۲۷

غزنی

Background image

تکنيشن انستزی شفاخانه حوزوی غزنی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود . . .

Pagination