همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۴:۳۵

(کابل (مرکز

Background image

مدیر عمومی سیرولوژی و میکروبیولوژی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 11 حوت سال 1397

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست خدمات طب عدلی . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۴:۲۹

کابل

Background image

مدیر عمومی توکسیکولوژی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان 11 حوت سال 1397

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست خدمات طب عدلی) . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۴:۲۰

کابل

Background image

مدیر عمومی بیولوژی مالیکولی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 11 حوت سال 1397

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست خدمات طب . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۴:۷

کابل

Background image

مدیر عمومی امبولاتوری

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 11 حوت سال 1397

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - ۱۶:۳۸
Background image

سرطبیب شفاخانه مرکز ولایت غزنی

عنوان وظيفه:       سرطبیب شفاخانه

وزارت/اداره:        وزارت صحت عامه       

موقيعت:             مرکز ولایت غزنی

گزارش به:          آمر شفاخانه

گزارش از:          متخصصِين ، دو . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۴ - ۱۶:۱۶
Background image

مدیر عمومی حفظ مراقبت

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۴ - ۹:۱۹
Background image

آمر شفاخانه

مدیریت نمودن عرضه خدمات صحی جهت کاهش میزان مصابیت ومرگومیر وبهبودکیفیت . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ - ۹:۲۳
Background image

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل بست 4 تعداد بست 1

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه . . .

Pagination