همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۱:۴۱

Kabul

Background image

چوکیدار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۳ - ۱۱:۵۵

پکتیا

Background image

مدیر عمومی مالی و اداری

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان   23  میزان 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۱۶ - ۱۴:۱۷

کابل

Background image

کارشناس بازرسی از دواخانه ها و طبابت سنتی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۱۶ - ۱۴:۱۱

کابل

Background image

مسوول تیم بازرسی کارخانه های تولیدی داخلی و خارجی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۱۶ - ۱۴:۵

کابل

Background image

کارشناس جوازدهی کارخانه های تولیدی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۱۶ - ۱۳:۴۵

Kabul

Background image

کارشناس معلومات و مصارف دوا و محصولات صحی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۱۶ - ۱۳:۳۴

کابل

Background image

سکرتر مقام

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۹ - ۹:۵۵

کابل

Background image

آمریت مالی برنامه انکشاف زیربنا

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  9 میزان الی 22 میزان سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اولای . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۹ - ۹:۳۴

Kabul

Background image

مسئول دیپارتمنت تشخیصیه

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

     تاریخ اعلان 9 میزان الی 22 میزان سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (و . . .

Pagination