همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۴:۵

غزنی

Background image

داکتر گوش- گلو و بینی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۳:۵۹

غزنی

Background image

داکتر صحت روانی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۳:۵۲

غزنی

Background image

داکتر ارتوپیدی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۳:۴۵

غزنی

Background image

داکتر چشم

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۳:۳۷

غزنی

Background image

داکتر جراحی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۳:۲۷

Kabul

Background image

آشـــــپـز

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ  اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۳:۲۰

غزنی

Background image

تکنیشن اکسریز 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۳:۱۱

غزنی

Background image

واکسیناتور شفاخانه

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۲:۵۶

غزنی

Background image

متخصص گوش ُ گلو و بینی شفاخانه حوزوی غزنی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان  18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی غزنی 1 تن . . .

Pagination