همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۱:۴۳

کابل - افغانستان

Background image

انجنير بيومدیکل

عنوان وظیفه:

انجنير بيومدیکل

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

آمریت دیپاتمنت تحت بیومد . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۱ - ۱۲:۱۱

کابل افغانستان

Background image

متخصص داخله

 

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان اول ۲۱/۸/۱۴۰۲

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد (۱) متخصص . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۱ - ۱۲:۰

کابل افغانستان

Background image

متخصص جراحی  

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان اول ۲۱/۸/۱۴۰۲

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد (۲) متخصص . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۸:۳۱

لوگر - افغانستان

Background image

مدیرنرسنگ

Post Tittle:                  Nurse Manager (Logar )

Organizational:          MoPH/GDCM/ICU Project

Location:                    Logar

Duty Station:             Naayeb Aminullah . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۲:۲۰

کابل - افغانستان

Background image

واکسيناتورزنانه

عنوان وظیفه        : واکسيناتورزنانه

وزارت ویااداره      : وزارت صحت عامه

موقعیت               : کابل سرک دار الامان

ریاست                : شفاخانه استقلال

کود                    . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۲:۱۸

کابل - افغانستان

Background image

نرس وسرپرستار عملیات خانه قلبی زنانه

عنوان وظیفه:

نرس وسرپرستار عملیات خانه قلبی  زنانه

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

ریاست . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۲:۱۴

کابل - افغانستان

Background image

نرس

 

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد (۱۸) نرس مربو طات ریاست  مواد مخدر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

معلومات کلی پست:

شماره . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۲:۵

کابل - افغانستان

Background image

لابراتوار زانه

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد (۲) لابراتوارزنانه مربو طات ریاست شفاخانه ۱۰۲ بستر خیرخانه  مرکز را با شرایط ذیل استخدام مینماید. 

. . .

 

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۲:۲

کابل - افغانستان

Background image

مدیرتوکسیکولوژی

عنوان وظیفه:

مدیرتوکسیکولوژی

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

لابراتوار های مرکزی

. . .

Pagination