همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۰:۵۱

پکتیکا - افغانستان

Background image

واکسيناتور

پست:                   واکسيناتور

رياست:                زون جنوب کوچیهای  

موقعيت:               پکتيکا ولایت سيارتیم

راپور به:              رئیس پروژه

تاریخ اعلان :۲۰۲۲/۱۰/۲۷

تار . . .

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۰:۴۵

پکتیکا - افغانستان

Background image

قابله کلینیک

وظيفه :          قابله کلینیک

رياست:          زون جنوب کوچیهای

موقيعت:                      ولایت پکتیکا کلینیک ټیم سیار

راپوردهي:       رئیس پروژه وامر کلینیک

کود پروژه:    ۳۷۰۸ . . .

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۰:۳۳

کابل - افغانستان

Background image

دریور

وظيفه:       دریور                                      

ادارة مربوطه:  ریاست پروژه زون جنوب کوچیها

موقعیت      : ولایت کابل            

آمر مافوق يا گزارش گيرنده مدير اداري

تاریخ . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۶:۱۸

لوگر - افغانستان

Background image

مسؤل تشخیصیه

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

پروژه ICU

عنوان بست:      مسؤل تشخیصیه

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل وظیفه:        . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۲:۲۶

لوگر - افغانستان

Background image

نجار

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

پروژه ICU

عنوان بست:         نجار

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل وظیفه:        . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۱:۵۳

لوگر - افغانستان

Background image

واکسیناتور

جمهوري سلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

کود بست   :          

عنوان بست:       واکسیناتور

اداره مربوطه:      وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۱:۱

لوگر - افغانستان

Background image

متخصص انستیزی

جمهورِي اسلامِي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومِي قواي بشرِي

لايحة وظايف

عنوان بست:        متخصص انستیزی

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

مح . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۰:۵۲

لوگر - افغانستان

Background image

تکنیشن اکسری

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

لایحه وظایف

عنوان بست:       تکنیشن اکسری

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل وظیفه:      . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۰:۴۰

لوگر - افغانستان

Background image

داکتر انستیزی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف

عنوان بست:        داکتر انستیزی

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل . . .

Pagination