همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۱:۴۹
Background image

دوبی

جمهورِي اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

اعلان کاریابی

کود بست:            وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک احمدشاه مینه واقع ناحیه دوازدهم

عنوان بست:         . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۱:۳۴

کابل

Background image

باغبان

جمهورِي اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

اعلان وظیفه

کود بست:            وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک احمدشاه مینه واقع ناحیه دوازدهم

عنوان بست:         . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۱:۲۱

کابل

Background image

معتمد جنسی و فنی

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

اعلان کاریابی

کود بست :      وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک احمدشاه مینه واقع ناحیه دوازدهم

عنوان بست :   معتمد جنسی و . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۱:۱۵

کابل

Background image

کارمند خدماتی

جمهورِي اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

اعلان کاریابی

کود بست:            وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک احمدشاه مینه واقع ناحیه دوازدهم

عنوان بست:         . . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۶ - ۱۵:۴۸

هرات، کندز، بغلان، سرپل، زابل، غور، کندهار، تخار، غزنی

Background image

 واکسیناتور شفاخانه (ذکور و اناث)

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان مجدد 26 اسد  1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده . . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۶ - ۱۵:۴

سمنگان

Background image

 تکنیشن لابراتوار/ بانک خون

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان 26 اسد  1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۹ - ۱۳:۲۰

لوگر

Background image

غسال

جمهوري اسلامِي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست دفتر

ریاست منابع بشری

کود بست:       وزارت صحت عامه/شفاخانه نایب امین الله خان لوگری

عنوان بست:   غسال

مدت قرارداد:  یک سال (قابل . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۹ - ۱۱:۲۲

لوگر

Background image

 تکنیشن اکسری

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست دفتر

ریاست منابع بشری

کود بست:       وزارت صحت عامه/شفاخانه نایب امین الله خان لوګری

عنوان بست:    تکنیشن اکسری

مدت قرارداد:   یک سال . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۹ - ۱۱:۲

لوگر

Background image

دوبی

جمهورِي اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست دفتر

ریاست منابع بشری

کود بست:     وزارت صحت عامه/شفاخانه نایب امین الله خان لوګری

عنوان بست:  دوبی

مدت قرارداد: یک سال (قابل تمدید) . . .

Pagination