متخصص نسایی ولادی

Panah_moph
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۳۳

Publish Date

Closing Date

Location

غور

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان: 2 جوزا 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی  جوزجان 3 تن استخدام مي نمايد:

وظیفه:                            متخصص نسایی ولادی

وزارت/اداره:                   وزارت صحت عامه

موقعيت:                          مرکز ولایت جوزجان

بست:                             (4)

گزارش به:                      سرطبیب

هدف وظیفه: عرضه خدمات باکیفیت صحی جهت کاهش میزان مصابیت و مرگ ومیر و بهبودی کیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی

مکلفیت هاومسئولیت های وظیفوی :

 • اشتراک فعال در راپورهای صبحانه وویزت های گروپی و عــمومی.
 • مباحثات علمی و فنی در جریان راپور و ویزت.
 • اجرای نوکری شــبانه مطابق لوایح و جدول تهیه شده ازطرف شف سرویس.
 • سهمگیری در تهیه و ارائه کنفرانس های علمی برای دوکتوران.
 • به هدایت شف سرویس اجرای Consultation  هایکه از دیگر بخش ها ویا دیگر شفاخانه ها راجع میگردد
 • تطبیق پروتوکول های جدید معالجوی و تشخیصیه.
 • اشتراک در جلسات مربوطه که از طرف اداره دایر میگردد
 • اشتراک/ دایر نمودن کنفرانس های علمی و ورکشاپ ها جهت ارتقأ دانش علمی دوکتوران سرویس مربوطه.
 • آمادگی و سهمگیری در پاسخدهی واقعات عاجل در شفاخانه وخارج از شفاخانه.
 • تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه
 • اشتراک در تهيه پلان کاري ستندرد ها مطابق ارزيابي و تعقيب پلان کاري تهيه شده
 • ترتیب و تهیه پلان  بشکل ماهوار ، ربعوار و سالانه خویش به مسئول بخش
 • ترتیب و تهیه گذارش بشکل ماهوار ، ربعوار و سالانه به مسئول بخش     
 • اجرای وظایف دیگری که از طرف اداره شفاخانه سپرده میشود.(این وظایف ممکن در داخل OPD ویا در بخش های دیگر شفاخانه باشد)

شایستگی ها:

 • درجه تحصیل: داکتر M.D ومتخصص دررشته مربوطه.
 • حاکمیت کامل به لسان های ملی و ترجیحاً آشنایی با لسان انگلیسی
 • مهارت خوب در مذاکره و تفاهم
 • آشنايي ومهارت کاري با کمپيوتر
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

ریفرنس ها:

 • پوهنتون طبی کابل
 • سولات اصلاحات اداری

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری بعد از نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از شفاخانه ولایتی غور دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت و یا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که به شکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد و سند تجربه کاری تاریخ موثق (روز، ماه، سال) ختم قرارداد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه (کارمند به وزارت مالیه) را به واسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af  نیز مشاهد نماید. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.