اطلاعیه ها

بست های خالیهمه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۵ - ۱۳:۵

کابل

Background image

مدیر عمومی تحریرات اداره امور دوایی و محصولات طبی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات طبی) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

اعلان مجدد

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تحریرات 

 

بست:

4

 

وزارت یا . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۹ - ۱۱:۴۶

کابل

Background image

بست های ۷ و ۸ مربوطات وزارت

 لیست بست های اعلان شده

شماره اداره مربوطه  عنوان بست بست تعداد بست شروع اعلان ختم اعلان
1 ریاست محترم شفاخانه ملی . . .

بسته شدهنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۶:۷

داکتر نسایی ولادی؛ مرکز ولایت کندهار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان مجدد: 4  حمل 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - ۱۶:۳۸

سرطبیب شفاخانه مرکز ولایت غزنی

عنوان وظيفه:       سرطبیب شفاخانه

وزارت/اداره:        وزارت صحت عامه       

موقيعت:             مرکز ولایت غزنی

گزارش به:          آمر شفاخانه

گزارش از:          متخصصِين ، دو . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ - ۹:۲۳

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل بست 4 تعداد بست 1

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه . . .

در اعلان نمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۵ - ۱۳:۵

کابل

Background image

مدیر عمومی تحریرات اداره امور دوایی و محصولات طبی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات طبی) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

معلومات کلی پست

. . .
یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۹ - ۱۱:۴۶

کابل

Background image

بست های ۷ و ۸ مربوطات وزارت

 لیست بست های اعلان شده

شماره اداره مربوطه  عنوان بست بست تعداد بست شروع اعلان ختم اعلان
1 ریاست محترم شفاخانه ملی . . .
چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۵:۱۱

کابل

Background image

صفا کار

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان  28 جوزا 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در . . .