همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۲:۳

کابل

Background image

مدیر عمومی کنترول جروحات

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان مجدد 11 جدی  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۱:۵۱

کابل

Background image

آمر مصؤنیت غذائی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

     تاریخ اعلان مجدد 11 جدی  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۱:۴۸

کابل

Background image

آشپز

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان 11 جدی  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )شفاخانه جمهوریت ) ( . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۱:۴۰

کابل

Background image

مدیرعمومی کنترول امراض سرطانی

جمهوری اسلامی افغانستن

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان مجدد 11 جدی  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در(ریاست وقایه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۱:۰

کابل

Background image

مدیرعمومی پلانگذاری صحی ولایتی و بودجه

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان مجدد 11 جدی سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در(ریاست عمومی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۰:۵۵

کابل

Background image

مدیر عمومی توحید و تحلیل پلان استراتیژیک

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان مجدد 11 جدی سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در(ریاست عمومی پالیسی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۰:۵۰

کابل

Background image

مدیر عمومی اداری

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان مجدد 11 جدی  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۰:۴۷

کابل

Background image

مدیر عمومی نرسنگ

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان مجدد 11 جدی  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۰:۴۲

کابل

Background image

مدیر عمومی انستیزی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان مجدد 11 جدی  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که . . .

Pagination