همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۶:۳۸

کابل

Background image

مدیر مالی و حسابی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

(حوت) سال 1397

عنوان وظیفه:      مدیر مالی و حسابی

وی کنسی نمبر:    . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۶:۳۳

کابل

Background image

مدیر نظارت، مراقبت و ارزیابی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

(حوت) سال 1397

عنوان وظیفه:      مدیر نظارت، مراقبت و ارزیابی

وی . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۶:۲۸

کابل

Background image

مسوول دیپارتمنت معلومات، تعلیمات و ارتباطات

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست عمومی منابع بشری

فارمت معیاری لوایح وظایف

(حوت) سال 1397

عنوان وظیفه :      مسوول دیپارتمنت معلومات، تعلیمات و ارتباطات

وی کنسی نمبر:  . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۶:۱۹

کابل

Background image

مدیراداری

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

(حوت) سال 1397

عنوان وظیفه:           مدیراداری

وی کنسی نمبر:        . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۵:۴۲

کابل

Background image

مدیر دیپارتمنت  پی سی آر و کنترول کیفیت لابراتواری

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست عمومی منابع بشری

فارمت معیاری لوایح وظایف

(حوت) سال 1397

عنوان وظیفه:       مدیر دیپارتمنت  پی سی آر و کنترول کیفیت لابراتواری

وکنسی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۵:۳۷

کابل

Background image

مدیرسرویلانس (دیتابیس) ملاریا و امراض انتقالی

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست عمومی منابع بشری

فارمت معیاری لوایح وظایف

(حوت) سال 1397

عنوان وظیفه:      مدیرسرویلانس (دیتابیس) ملاریا و امراض انتقالی

وی کنسی نمبر:  . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۵:۲۱

کابل

Background image

مدیر اپیدیمولوژی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

حوت سال 1397

عنوان وظیفه:     مدیر اپیدیمولوژی

وی کنسی نمبر:   مدیر . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۵:۵

کابل

Background image

تکنیشن  دیپارتمنت پی سی آر و کنترول کیفیت لابراتواری

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست عمومی منابع بشری

فارمت معیاری لوایح وظایف

(حوت) سال 1397

عنوان وظیفه:       تکنیشن  دیپارتمنت پی سی آر و کنترول کیفیت لابراتواری

وی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۱ - ۱۱:۱۹

غزنی

Background image

مامور  تهیه و تدارکات

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 8 حمل 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود . . .

Pagination