دوا طلبی های موجود

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۹:۴۷ Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک ۲۲ قلم مواد جراحی، ریجنت ها و مواد مصرفی برای مراکز هیمودیالیز ولایات هرات، بلخ و کندهار

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،  ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک ۲۲ . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۹:۴۵ Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 9 قلم حبوبات مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 9 . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۹:۰ Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک گاز اکسیجن طبی مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،  ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۸:۴۷ Bamyan
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC قریه سفید غو ولسوالی ورس ولایت بامیان

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/CON/W-09/1398/NCB

ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC قریه سفید . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۸:۳۹ Logar
Background image

اعلان تدارکاتی؛ پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC کلنگار ولسوالی پل علم ولایت لوگر

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/CON/W-08/1398/NCB

ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر کلینیک BHC کلنگار . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۸:۵۳ Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی کارت های مصرفی موبایل ضرورت ریاست هماهنگی کمک ها و تقویت سیستم صحی

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/HSS/1398/NCB/G07

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی کارت های مصرفی موبایل ضرورت ریاست . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ - ۱۴:۱۶ کابل
Background image

اعلان تدارکات (8) قلم تیل و روغنیات شفاخانه ۱۰۲ بسترخیرخانه بابت سال مالی 1398

اداره شفاخانه 102 بستر خیر خانه  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (8) قلم تیل و روغنیات  تضمین افر مبلغ   100,000 یک  صد هزارافغانی به شکل پول نقد / بانک . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۹:۴۵ کندهار
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (39) قلم  امورساختمانی به منظور اعمار ذباله دانی مؤقت برای شفاخانه 350 بسترعینو مینه ولایت کندهار

ادارۀ شفاخانه عینو مینه ولایت کندهار از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار (39) قلم امور ساختمانی زباله دانی موقت دارای نمبر تشخیصیه MoPH/GDCM/HRP/K-PH/1397 . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۱۲:۱۱ Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تدارک ریجنت ها و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

عنوان: اعلان مجدد داوطلبی تدارک ریجنت ها و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/GDCM/NCCP/NCB/1398/G09

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت . . .

Pagination