دوا طلبی های موجود

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۱۶:۳۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 12 قلم حبوبات و 12 قلم میوه و ترکاری

نمبر تشخیصیه: M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB1400 -G02

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود { ریاست شفاخانه 102 بستر خیر خانه } در نظر دارد . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۱۴:۵۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارکات 15 تکه باب مورد ضرورت شفاخانه صحت روانی

{ریاست شفاخانه صحت روانی } ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه وتدارکات 15 تکه باب تحت ریفرنس نمبر {MOHP/MHH/NCB/1400/G02 اشتراک نموده ونقل سکن شده و سافت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۱۴:۱۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارکات 27 قلم مواد تنظیفاتی شفاخانه صحت روانی

{ریاست شفاخانه صحت روانی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارکات 27 قلم مواد تنظیفاتی تحت ریفرنس نمبر MOHP/MHH/NCB/1400/G05 اشتراک نموده ونقل سکن . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ - ۱۲:۲۵ کابل
Background image

اعلان مجدد داوطلبی وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان وزارت صحت عامه

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان وزارت صحت عامه تحت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ - ۱۱:۴۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک یک قلم گوشت سرخی گاو وطنی مورد ضرورت انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک یک قلم گوشت سرخی گاو وطنی مورد ضرورت انستیتوت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ - ۱۱:۱۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات طبی و لابراتواری مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول سرطان

ریفرنس نمبر: MOPH/GDCM/NCCP/NCB/1400/G03     

{وزارت صحت عامه} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات طبی و لابراتواری مورد ضرورت پروگرام . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ - ۱۱:۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات و مواد مصرفی بهسازی لابرتوار مالیکولر بیولوژی مورد ضرورت ریاست خدمات طب عدلی

ریفرنس نمبر: GOV/MOPH/SFMP/NCB/1400/G01       

{وزارت صحت عامه} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات و مواد مصرفی بهسازی لابرتوار مالیکولر . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳ - ۱۲:۲۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 1990 قلم پرزه جات مورد ضرورت وزارت صحت عامه

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 1990 قلم پرزه جات مورد ضرورت وزارت صحت عامه تحت ریفرنس نمبر(MOPH/1400/NCB/G . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ - ۹:۲۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 20000 قطعه فلم اکسری دیجیتل ٫ 12500 قطعه فلم اکسری ساده و سه قلم مواد مصرفی

 شماره داوطلبی: (MOPH/NIR/NCB/1400/G1)

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود٫آمریت انستیتوت ملی رادیولوژی در نظر دارد٫ قرارداد 20000 قطعه . . .

Pagination