دوا طلبی های موجود

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۴:۳۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50 بستر معتادین زنان و اطفال و دهبوری

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50 بستر معتادین زنان و اطفال و دهبوری تحت ریفرینس . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۴:۲۵ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50 بستر معتادین احمد شاه بابا

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50 بستر معتادین احمد شاه بابا تحت ریفرینس نمبر {MOPH . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۷:۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تفتیش خارجی امور مالی پروژه های گلوبل فند تحت مدیریت تقویت سیستم صحی وزارت صحت عامه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت صحت عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه " تفتیش خارجی امور مالی پروژه های گلوبل فند تحت مدیریت . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۳:۴۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ ا طلاعیه تصمیم اعطای قرارداد یک قلم گاز آکسیجن طبی شفاخانه  صدری ابن سینا

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست شفاخانه صدری ابن سینا در نظر دارد، قرارداد یک قلم گاز آکسیجن طبی {را به شرکت تولید آکسیجن . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۱۲:۳۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تـدارک نـان خشـک مـورد ضـرورت شـفاخـانه شیـخ زایـد و مـحمـد عـلی جنـاح

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تـدارک نـان خشـک مـورد ضـرورت شـفاخـانه شیـخ زایـد و مـحمـد عـلی جنـاح تـحت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۱۲:۳۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک حبوبات و مـواد خـوراکی مورد ضرورت شـفاخانه شیخ زاید و شـفاخانه محمد علی جناح

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک حبوبات و مـواد خـوراکی مورد ضرورت شـفاخانه شیخ زاید و شـفاخانه محمد علی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۱۲:۳۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ترکاری باب، میوه جات تازه و تخم مرغ مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید و شفاخانه محمد علی جناح

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ترکاری باب، میوه جات تازه و تخم مرغ مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید و شفاخانه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۱۲:۲۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ریجینت ها و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ریجینت ها و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان تحت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۱۱:۱۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه واقع دیوان بیگی

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/NCB/99/W-02

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه واقع دیوان بیگی . . .

Pagination