دوا طلبی های موجود

شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۸:۵۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی وسایل مخابره کابل امبولانس

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک  دو قلم تجهیزات و سامان آلات مخابره آمریت کابل امبولانس   تحت ریفرنس نمبر   . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ - ۱۱:۵۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 43 قلم قرطاسیه مطبوع شفاخانه رابعه بلخی

بدینوسیله به تاسی از فقره (2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ریاست شفاخانه رابعه بلخی درنظرداردقرارداد 43 قلم قرطاسیه مطبوع را به ( شرکت طباعتی صدف ،نمبرجوازD . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۵:۵۵ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی {Waste And Disposal Management}

{وزارت صحت عامه } از تمــــام دواطلــــبان واجد شـــــــرایط دعوت مینــــــماید تا در پروســــــه داوطلـــــبی {Waste And Disposal Management تحت ریفرینس نمبر MOPH/SEHATMANDI/1400/NCS . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۵:۵۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان وزارت صحت عامه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت برنامه ملی . . .

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۵:۴۵ کابل/Kabul
Background image

بست های ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض

Submission Guidelines:

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۹:۴۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرا داد 15 قلم تکه باب شفاخانه صحت روانی

 

بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قــــــانون تدارکــــات به اطــــــــلاع عمــــوم رســــانیده میــــشود،{  ریاست شفاخانه صحت روانی  } در نظر دارد ، قـــــــرار داد{ 15قلم . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۱۴:۳۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ریجنت های لابراتواری، تجهیزات طبی و مواد مصرفی مورد ضرورت شفاخانه استقلال

{وزارت صحت عامه} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ریجنت های لابراتواری، تجهیزات طبی و مواد مصرفی مورد ضرورت شفاخانه استقلال تحت ریفرنس نمبر . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۱۲:۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک حبوبات 9 قلم حبوبات مورد ضرورت انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک حبوبات 9 قلم حبوبات مورد ضرورت انستیتوت علوم . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۵:۵۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی داوطلبی تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت ریاست هماهنگی کمک ها و تقویت . . .

Pagination