دوا طلبی های موجود

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۵:۵۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 28 قلم مواد تنظیفاتی

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست شفاخانه رابعه بلخی در نظردارد قرارداد 28 قلم مواد تنظیفاتی را به (شرکت خدمات لوژستیکی احمد . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۱:۵۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی مقدار (20000) لیتر تیل دیزل

شماره دعوت نامه داوطلبی: (MOPH/NIR/NCB/1400/G2).

آمریت انستیتوت ملی رادیولوژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مقدار (20000) لیتر تیل دیزل در مطابقت با . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۴۷ کندز
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارکات تیل دیزل روغنیات و فلترباب و گاز مایع  شفاخانه حوزوی کندز

اداره شفاخانه حوزوی شهید الحاج پروفیسور دوکتورعزیز الله صفر ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی دور دوم پروژه تهیه و تدارکیک قلم تیل دیزل ، چهل وسه قلم روغنیات . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۳۴ کندز
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه وتدارکات ۱۱۷ قلم ادویه و ۳۶ قلم مواد مصرفی شفاخانه حوزوی کندز

اداره شفاخانه حوزوی شهید الحاج پروفیسور دوکتورعزیز الله صفر ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک   یکصدوهفده قلم ادویه وسی وشش قلم موادمصرفی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۲۸ کندز
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارکات ۷۹ قلم ادویه و ۳۰ قلم مواد مصرفی بخش ICU شفاخانه حوزوی کندز

اداره شفاخانه حوزوی شهید الحاج پروفیسور دوکتورعزیز الله صفر ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک  هفتادونه قلم ادویه وسی قلم موادمصرفی طبی مورد . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۱۰:۲۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 37 قلم مواد شوینده (IP) ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه در سال 1400

نمبر تشخیصیه: M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB1400 -G04

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود {ریاست شفاخانه 102 بستر خیرخانه} در نظر دارد قرارداد . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۹:۱۷ کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 39 قلم اوراق و دوسیه های قابل طبع مورد ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه

نمبر تشخیصیه: M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB1400 -G06

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود { ریاست شفاخانه 102 بستر خیر خانه } در نظر دارد . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۶:۳۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 6 قلم حبوبات و مواد خوراکه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ریاست شفاخانه رابعه بلخی درنظرداردقرارداد 6 قلم حبوبات ومواد خوراکه را به (شرکت خدمات لوژستیکی صفت . . .

Pagination