دوا طلبی های موجود

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۳:۴۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه وتدارکات 100000 لیتر تیل دیزل

{ریاست شفاخانه صحت روانی } ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی (تهیه وتدارکات 100000) لیتر تیل دیزل تحت ریفرینس نمبر (MOPH/MHH/NCB/1400/G04) اشتراک نموده و یک . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۵:۳۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 13 قلم ترکاری باب، 3 قلم میوه، 1 قلم مکرونی و 1 قلم تخم مرغ ضرورت سال مالی 1400

شماره: MOPH/NCB/IGICH/1400/G4

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { تهیه و تدارک 13 قلم ترکاری باب 3 . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۵:۲۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم نان خشک ضرورت سال مالی 1400

شماره: MOPH/NCB/IGICH/1400/G2

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک یک قلم نان خشک ضرورت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۴:۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک نان خشک برای مریضان داخل بستر و نوکریوالان شفاخانه 1000 بستر، مرکز 250 بستر و مرکز 100 بستر زنان و اطفال

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک نان خشک برای مریضان داخل بستر و نوکریوالان شفاخانه 1000 بستر، مرکز 250 بستر . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۷:۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛‌دعوت به داوطلبی برای سروی پوشش پروگرام ملی معافیت کتلوی 2021

جمهوري اسلامي افغانستان

وزرات صحت عامه

رياست تدارکات

 آمريت تنظيم کمک‌ها و خدمات مشورتي

درخواست ابرازعلاقمندي برای سروی پوشش پروگرام ملی معافیت کتلوی 2021

اعلان داوطلبی ملی داخلی

. . .

Pagination