دوا طلبی های موجود

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۴ - ۱۵:۳۴ کابل/Kabul
Background image

دعوت به داوطلبی 57 قلم مواد لابراتواری شفاخانه وزیر اکبر خان

تفاهمنامه همکاری میان وزارت محترم  صحت عامه و کمیته محترم  بین الملی صلیب سرخ ICRC در مورد حمایت از 17شفاخانه های وزارت صحت عامه توسط جناب وزیرصاحب به امضا رسیده است, اینک شفاخانه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۱:۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ملزمه طبی برای کلینیک های ثابت پروژه عرضه خدمات صحی برای کوچیها زون جنوب

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ملزمه طبی برای کلینیک های ثابت پروژه عرضه خدمات صحی برای کوچیها زون جنوب تحت ریفرنس نمبر MOPH . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۱:۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی  تهیه و تدارک وسایل و مواد لابراتواری برای کلینیک های ثابت پروژه عرضه خدمات صحی برای کوچیها زون جنوب

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک وسایل و مواد لابراتواری  برای کلینیک های ثابت پروژه عرضه خدمات صحی برای کوچیها زون جنوب تحت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۰:۴۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک موادلاابراتوار ورجینت لاابراتوار مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک موادلاابراتورورجینت لاابراتوار  مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز وتداوی کلیه ها تحت ریفرنس . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۰:۳۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات برای کلینیک های ثابت پروژه عرضه خدمات صحی برای کوچیها زون جنوب

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات برای کلینیک های ثابت پروژه عرضه خدمات صحی برای کوچیها زون جنوب تحت ریفرنس نمبر MOPH . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۹:۲۵ کابل
Background image

اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک کمپیوتر و وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت وزارت صحت عامه

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک کمپیوتر و وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت وزارت صحت عامه (MOPH/NCB/1400 . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۹:۲۳ کابل
Background image

اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت ریاست هماهنگی کمک ها و تقویت . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۹:۱۳ کابل
Background image

اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک موبایل های اسمارت فون مورد ضرورت ریاست نظارت

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک موبایل های اسمارت فون مورد ضرورت ریاست نظارت (MOPH/HSS/1400/NCB/G16) اشتراک . . .

شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۸:۵۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تدارک حاضری الکترونیکی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه، تدارک و نصب 41 پایه حاضری الکترونیک مورد ضرورت شفاخانه های شهرکابل تحت ریفرنس نمبر . . .

Pagination