دوا طلبی های موجود

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۵ - ۹:۲۷ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک  59 قلم اجناس و افزار کار

اعلان دعوت به داوطلبی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک  59 قلم اجناس و افزار کار ضرورت مدیریت یخچال های . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴ - ۹:۴۰ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک آب آشامیدنی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک آب آشامیدنی مورد ضرورت شفاخانه محمد علی جناح برای سال مالی 1402 تحت ریفرنس . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴ - ۸:۴۰ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک نان خشک ترکاری باب، میوه تازه و تخم مرغ

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  های ذیل که مورد ضرورت شفاخانه محمد علی جناح می باشد:

شماره

نام پروژه

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۳ - ۱۰:۲۳ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک حبوبات

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک حبوبات  مورد ضرورت شفاخانه محمد علی جناح برای سال مالی 1402 تحت ریفرنس نمبر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۸ - ۹:۵۰
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک( 60000 )لیتر تیل دیزل مورد ضرورت شفاخانه محمد علی جناح

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک60000   هزار لیتر تیل دیزل مورد ضرورت شفاخانه محمد علی جناح برای سال مالی . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵ - ۱۵:۰ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی فلم های اکسری دیجیتل و ساده

شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی فلم های اکسری دیجیتل و ساده  اشتراک نموده و آفررا از { مدیریت عمومی تهیه و تدارکات شفاخانه وزیرمحمد . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵ - ۱۴:۵۴ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارکات 55 قلم فلترباب و7 قلم روغنیات

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  های ذیل که مورد ضرورت ورکشاپهای  مرکزی وزارت صحت عامه می باشد:

شماره

نا . . .

شنبه ۱۴۰۲/۲/۹ - ۱۵:۱۲ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه تدارکاتی

قبلا اعلان تدارکاتی پروسه های داوطلبی تهیه وتدارک ترکاری ، میوه، نان خشک، یک قلم گاز مایع، گوشت سرخی گاو و حبوبات مورد ضرورت مریضان داخل بستر و نوکریوالان مراکز1000 بستر ابن سینا،450 . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱/۲۶ - ۹:۳۲ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد انترنت برای واحد های دومی وزارت صحت عامه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت صحت عامـــه در نظــر دارد قـرارداد تهیه و تدارک انترنت برای واحد های دومی (بیرونی وزارت) ت . . .

Pagination